Lomakkeet

Hakemuslomake EHL-todistusta varten

1.1.2003 jälkeen opinto-oikeuden saavat tekevät 9 kk terveyskeskuspalvelua ja korkeintaan puolet koko koulutusajasta voi tehdä yliopistosairaalassa, poikkeusaloja lukuunottamatta. Tämä koskee myös mahdollista toista erikoistumiskoulutusta, joka tehty ennen v. 2003.

Hakemuksen liitteeksi laitetaan työ-/palvelutodistukset, joista käytävä ilmi kaikki poissaolot (palkalliset/palkattomat) tai maininta jos keskeytyksiä ei ole, teoreettisen koulutuksen todistukset ja erikoishammaslääkärikuulustelun hyväksymiskirje. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakija täyttää itse lomakkeen kokonaan palvelujen osalta.

Todistuksen toimitusaika on 3 viikkoa (mikäli kaikki liitteet ovat kunnossa). Kesäloma-aikana todistusten toimitusajoissa on viivettä.