Lomakkeet

Hakemuslomake 9 kk terveyskeskuskoulutuksen hyväksymistä varten

- varmista, että hakemuksen mukana on myös kaikki vaaditut liitteet, puutteellisia hakemuksia ei käsitellä!

Hakemuslomake erikoislääkärikoulutuksen todistusta varten
- varmista, että hakemuksen mukana on myös kaikki vaaditut liitteet, puutteellisia hakemuksia ei käsitellä!

Hakemuslomake YLEISLÄÄKETIETEEN erikoislääkärikoulutuksen todistusta varten
- varmista, että hakemuksen mukana on myös kaikki vaaditut liitteet, puutteellisia hakemuksia ei käsitellä!

Kaikkien todistushakemusten liitteeksi työ-/palvelutodistukset, joista on käytävä ilmi kaikki poissaolot (palkalliset ja palkattomat) tai maininta jos keskeytyksiä ei ole ollut sekä myös viikkotuntimäärä (vähintään 18,5 t/vko palvelu on hyväksyttävissä), teoreettisen koulutuksen todistukset, MOJO-todistus ja erikoislääkärikuulustelun hyväksymiskirje (sähköpostitse tuleva ilmoitus). Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

LOKIKIRJA hakemuksen liitteeksi (jos on ollut käytettävissä)

Hakija täyttää lomakkeen palvelupaikkojen ja -ajanjaksojen osalta, tiedekunta merkitsee hyväksyttävät palveluajat.

Erikoislääkäritotodistuksen toimitusaika on noin 3 viikkoa (edellytyksellä, että kaikki tarvittavat todistukset ovat liitteenä). Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kesälomakautena todistusten toimitusajoissa on viivettä.

 

HUOM! Yleislääketieteen, terveydenhuollon, geriatrian ja työterveyshuollon erikoistumisohjelmien asioita käsittelee opintoamanuenssi Siku Kosonen, siku.kosonen@uef.fi, puh. 040 722 3278. Hänelle toimitetaan em. erikoistumisohjelmien todistushakemukset.