Lomakkeet

Hakemuslomake erikoistumiskoulutukseen

Muista liittää hakemukseen Valviran lääketieteen lisensiaattitutkinnon laillistamistodistus. Ulkomaalaisten hakijoiden on liitettävä hakemukseen myös suomenkielen kielitaitotodistus ja kopio passista tai henkilöllisyystodistuksesta.

Ennen erikoistumiskoulutukseen hakeutumista on otettava yhteys koulutusohjelman vastuuhenkilöön mahdollista haastattelua varten.

Toisen erikoistumiskoulutuksen tekijöille muistutuksena, että 1.1.2003 jälkeen opinto-oikeuden saavat tekevät 9 kk terveyskeskuspalvelua ja korkeintaan puolet koko koulutusajasta voi tehdä yliopistosairaalassa, poikkeusaloja lukuunottamatta.

Hakemuslomake 9 kk terveyskeskuskoulutuksen hyväksymistä varten
- varmista, että hakemuksen mukana on myös kaikki vaaditut liitteet, puutteellisia hakemuksia ei käsitellä!

Hakemuslomake erikoislääkärikoulutuksen suorittamistodistusta varten
- varmista, että hakemuksen mukana on myös kaikki vaaditut liitteet, puutteellisia hakemuksia ei käsitellä!

Hakemuslomake YLEISLÄÄKETIETEEN erikoislääkärikoulutuksen suorittamistodistusta varten
- varmista, että hakemuksen mukana on myös kaikki vaaditut liitteet, puutteellisia hakemuksia ei käsitellä!

Kaikkien todistushakemusten liitteeksi työ-/palvelutodistukset, joista on käytävä ilmi kaikki poissaolot (palkalliset ja palkattomat) tai maininta jos keskeytyksiä ei ole ollut sekä myös viikkotuntimäärä (vähintään 18,5 t/vko palvelu on hyväksyttävissä), teoreettisen koulutuksen todistukset, MOJO-todistus ja erikoislääkärikuulustelun hyväksymiskirje (sähköpostitse tuleva ilmoitus). Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

LOKIKIRJA hakemuksen liitteeksi (jos on ollut käytettävissä)

Hakija täyttää lomakkeen palvelupaikkojen ja -ajanjaksojen osalta, tiedekunta merkitsee hyväksyttävät palveluajat.

Erikoislääkäritotodistuksen toimitusaika on noin 3 viikkoa (edellytyksellä, että kaikki tarvittavat todistukset ovat liitteenä). Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kesälomakautena todistusten toimitusajoissa on viivettä.

Huom! Hallinnon tuntien (20 tuntia) osalta on huomioitava, että Yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK) teoreettiseen koulutukseen (16 tuntia) osallistumisesta voi käyttää hallinnon koulutustunneiksi joko YEK-koulutukseen tai erikoislääkärikoulutukseen, ei molempiin.
 

HUOM! Yleislääketieteen, terveydenhuollon, geriatrian ja työterveyshuollon erikoistumisohjelmien asioita käsittelee opintoamanuenssi Siku Kosonen, siku.kosonen@uef.fi, puh. 040 722 3278. Hänelle toimitetaan em. erikoistumisohjelmien todistushakemukset.