Lomakkeet

Hakemuslomake yleislääketieteen erityiskoulutukseen (YEK)

Todistushakemus; yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK) 2 vuotta

 

Hakemuslomake ja todistushakemus lähetetään skannattuna sähköpostin liitteenä osoitteella yek(at)uef.fi.  Liitteet tulle olla pdf-tiedostoina, EI jpg-kuvina. 

 

Koulutustodistus (tämä lomake palautetaan YEK:in todistusta hakiessa)

Terveyskeskusjakson sähköinen arviointi (vahvistussivu tulostetaan ja allekirjoitetaan; palautetaan todistusta haettaessa).
Arviointilomakkeen osoite: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/12728/lomake.html

 

Näitä lomakkeita EI tarvitse  palauttaa todistusta hakiessa (tarvitaan työnantajaa ja ohjaajaa varten; lomakkeet  löytyvät myös Lokikirjasta)

Selvitys aikaisemmista koulutuspaikoista ja -kuukausista

Ohjaavan lääkärin nimeäminen