Lomakkeet

Lääketieteen peruskoulutuksen lomakkeet:

Pakollisten opintojen HOPS

KORVAAVUUDET

opintojakson korvaavuushakemus (Terveystieteiden tiedekunnan yhteinen, katso perustutkintokoulutukseen liittyvät ohjeet ja lomakkeet)

Kynnykset

klinikkakynnys

VALINNAISET OPINNOT 

Kliininen linja

Kliinis-teoreettinen linja

Amanuenssuurit

Amanuenssuureihin liittyvät lomakkeet löytyvät 1.9.2014 alkaen Moodlesta:

Viransijaisuuskelpoisuus 

syventävät opinnot 

Katso lomakkeet: Syventävien opintojen opinnäyte / Ohjeita ja oljenkorsia

Tutkintotodistuksen hakeminen

todistushakemuslomake

Muuta materiaalia

LL/HLL-esittelymateriaali, PowerPoint-esitys