Lisäaikaa tutkinnon suorittamista varten

Lisäaikaa tutkinnon suorittamista varten haetaan 14.8. alkaen sähköisellä lomakkeella, joka on UEF-asiointipalvelussa (https://asiointi.uef.fi) Opiskelijan palvelut -osiossa.

Lisäaikaa hakeva opiskelija täyttää sähköisen hakemuksen. Hakemus siirtyy sähköisesti tiedekunnan virkailijalle valmisteltavaksi ja tämän jälkeen laitoksen johtajalle päätettäväksi. Opiskelija voi seurata oman hakemuksensa etenemistä UEF-asiointipalvelussa Omat lomakkeet -osiossa. Opiskelijalla on mahdollisuus saada tehty päätös tiedoksi sähköpostilla. Valmiit päätökset arkistoidaan sähköisesti.

Lisäajan hakeminen ja hakemusten käsittely on mahdollista myös mobiililaitteilla sekä yliopistokampusten ulkopuolelta.

Lisätietoja ja ohjeistusta lisäajan hakemisesta: https://www.uef.fi/opiskelu/lisaaika-tutkinnon-suorittamiseen.