Laillistaminen

Valviran ohjeistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeisestä laillistamisesta. 

Kaksoislaillistuksen poistuminen
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä muuttui 1.5.2011 alkaen. Tämän jälkeen kaikki lääkärit laillistetaan vain kerran ja he saavat kuuden vuoden peruskoulutuksen jälkeen oikeuden harjoitta itsenäisesti ammattiaan laillistettuna lääkärinä.

Laillistaminen valmistumisen jälkeen 1.5.2011 lähtien
Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeen haetaan oikeutta toimia laillistettuna ammattihenkilönä Valviralta. Hakemukseen liitetään tiedekunnan antama jäljennös LL- tutkintotodistuksesta ja virkatodistus tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös passista tai henkilökortista.

Lisätietoa ammatillisesta ja tieteellisestä jatkokoulutuksesta: http://www.uef.fi/fi/web/laake/jatko