Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen
muutokset 1.2.2015 lukien

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjaus uudistuu

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjaus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriöltä
sosiaali- ja terveysministeriölle 1.2.2015 lukien (STM:n tiedote 317/2014 http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1899749).

Asiaa on valmistellut vuosina 2012-13 sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asettama laajapohjainen työryhmä, johon kuului ministeriöiden, yliopistojen, palvelujärjestelmän ja sidosryhmien edustajia. Lisätietoja: Johanna Moisio (OKM), puh. 02953 30216

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (L1355/2014)

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen tavoitteista, opintojen rakenteesta, koulutusohjelmista ja muista opintojen perusteista sekä siitä, missä yliopistossa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta annetaan, säädetään tarkemmin STM:n asetuksella, joka valmistellaan yhteistyössä koordinaatiojaoston kanssa (L1355/2014 41 §:n 2 mom.).

Mikä muuttuu?

Erikoistujan kannalta näkyvin muutos on, että jatkossa erikoistumiskoulutus ei enää ole tutkintoon johtavaa koulutusta, vaan yliopistojen perustutkinnon jälkeistä ammatillista jatkokoulutusta. Valmistunut ei saa enää tutkintotodistusta, vaan todistuksen suoritetusta koulutuksesta. Valvira laillistaa valmistuneet erikoislääkärit ja erikoishammaslääkärit samaan tapaan kuin ennenkin. Koulutuksen sisältö pysyy ennallaan.

Opinto-oikeuden haku pysyy ennallaan niin kauan kunnes toisin ilmoitetaan. Mahdollista valintaperusteisuutta ja sen toteuttamista työstetään valtakunnallisella tasolla.

                                                                                                                                                                                                                                     

Välipäätöksiä erikoislääkärikoulutuksesta EI TOIMITETA 1.9.2015 lukien työruuhkan vuoksi!

                                                                                                                                                                                                                                     

Erl-todistusten toimitusaika on noin 3 viikkoa, edellytyksellä, että hakemuksessa on kaikki tarvittavat todistukset mukana. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

                                                                                                                                                                                                                                      HUOM!

Henkilökunnan kesälomien aikana (heinä-elokuussa) on viive opinto-oikeuksien ja todistushakemuksien käsittelyssä!