Erikoislääkärikuulustelut v. 2018

Kuulustelupäivä ja paikka

Ilmoittautumisaika

(viimeinen EHDOTON ilmoittautumisaika, jolloin ilmoittautumislinkki sulkeutuu)

   

PERJANTAI 12.10.2018

MEDISTUDIA, MS 300

päättynyt
EXAM-pilottitentti 4.12.2018
(vain aloilla: KNK-taudit, neurokirurgia, työterveyshuolto)
25.9.-30.10. klo 16

 

 


Tämä info 12.10. olevaan tenttiin:

Tentin voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi

Tentti alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 15.00. Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi! Paikalla on oltava viim. klo 8.45.

Tenttiin hyväksymisen ehtona on, että erikoistuva ilmoittautuu vuosittain (15.9. mennessä) läsnäolevaksi yliopistolle.

Kuulustelun tulokset ilmoitetaan tenttijöille kirjeitse - toimita kopio hyväksytystä tuloksesta spostilla: kuulustelu@uef.fi

Kuulustelijoilla on kuulusteluohjeiden mukaan 6 viikkoa aikaa tarkastaa vastauspaperit.

TENTTIKIRJALLISUUS ajalle 1.8.2017-31.7.2019 (myös aiempien tenttien kysymyksiä)

https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/erikoislaakari-ja-erikoishammaslaakarikoulutus

 


SÄHKÖINEN VALTAKUNNALLINEN KUULUSTELU (EXAM)

Erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikoulutuksessa siirrytään sähköisiin valtakunnallisiin kuulusteluihin vuoden 2019 aikana. Kuulusteluissa hyödynnetään EXAMia, sähköisen tentin järjestelmää, joka on käytössä kaikissa lääketieteellistä opetusta antavissa yliopistoissa.

Infoa 4.12.2018 pidettävään EXAM-pilottitenttiin:

Ilmoittautumislomake: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/92164/lomake.html

Osallistuminen tähän kuulusteluun on mahdollista vain Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopiston erikoistujille seuraavilla erikoisaloilla:

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Neurokirurgia
Työterveyshuolto

Voit suorittaa tentin vain siinä yliopistossa, jossa sinulla on opinto-oikeus ja olet ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopistolle!
Ohje: https://kamu.uef.fi/student-book/lukuvuosi-ilmoittautuminen/

Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneet saavat lisätietoa sähköisestä tenttimisestä ja tenttipaikan varaamisesta paikkakuntakohtaisiin tenttitiloihin.

Kuulusteluaika lyhenee 2 tuntiin  55 minuuttiin (aiemmin 6 tuntia).

Voit ilmoittautua tähän pilottitenttiin, vaikka tentin 12.10.2018 kuulustelun arvioinnit eivät olisi saapuneet.

 

LISÄKOULUTUSOHJELMIEN KUULUSTELU
Lisäkoulutusohjelmien kuulustelut pidetään samaan aikaan erikoislääkärikuulustelun kanssa.
Ilmoittautuminen SÄHKÖPOSTITSE lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilölle ja kuulustelu@uef.fi em. ilmoittautumisaikojen mukaisesti.

Lisäkoulutusohjelmien tenttivaatimukset löytyvät: www.uef.fi/web/laake/lisakoulutusohjelmat (lisäkoulutusoppaassa kunkin alan kohdalla)