Erikoislääkärikoulutus, terveydenhuolto

Terveydenhuollon erikoislääkärit ovat yhteisöjen ja väestöjen terveydentilan erityisasiantuntijoita. Erikoislääkäri tuntee terveyden edistämisen, sairauksien ennalta ehkäisyn sekä hoidon ja kuntoutuksen kokonaiskuvan ja pystyy soveltamaan tätä tietoa terveyspolitiikan sekä terveyspalvelujen kehittämiseen. Terveydenhuollon erikoislääkärit tuntevat väestötasolla tehtävien epidemiologisten, rekisteri- ja tilastotietoihin sekä kliinisten tutkimusten menetelmät ja lähtökohdat ja pystyvät näin arvioimaan kriittisesti tarjoutuvaa tietoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä terveydenhuollon eri tasojen välisen integraation edetessä terveydenhuollon erikoislääkärit tuntevat näiden alojen muodostaman kokonaisuuden ja osaavat hyödyntää tätä suunnittelua, johtamista ja tutkimusta varten.

Koulutuksen tavoitteet, rakenne ja sisällöt on kuvattu tarkemmin opinto-oppaassa.