Ravitsemus terveyden edistäjänä

Kliinisen ravitsemustieteen tutkimusryhmät keskittyvät tutkimuksiin, jotka edistävät terveellisen ja turvallisen ruokavalion toteutumista tavoitteena tukea terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä. Tutkimus keskittyy toisaalta ruokavalion ja kroonisten kansansairauksien yhteyksiin ja toisaalta terveellisen ja turvallisen ruoan kehittämiseen.

Voit tutustua tutkimusryhmiimme tarkemmin sivuston englanninkielisellä puolella.

Ravitsemus ja kansansairaudet

Tämä tutkimuslinja perustuu kontrolloituihin ruokavaliointerventioihin, jotka tutkivat ravintoaineiden, ruokavalion ja elämäntapojen vaikutusta ihmisen aineenvaihduntaan ja sairausriskiin. Suomalainen tyypin 2 diabeteksen ehkäisytutkimus oli ensimmäinen tutkimus, joka osoitti diabeteksen olevan tehokkaasti ehkäistävissä elämäntavoilla. Muissa tutkimuksissa on erityisesti keskitytty ruokavalion rasvojen ja kuidun laadun terveysvaikutuksiin, sekä erityisesti ruokavalion ja geenien yhteisvaikutuksiin elimistön ja kudosten tasolla. Tähän on liitetty nykyaikainen syömiskäyttäytymisen ja metabolomiikan tutkimus.

Syömiskäyttäytyminen
Molekulaariset mekanismit
Ravitsemusterapia
Metabolomiikka ravitsemustieteessä
Nutrigenomiikka

Terveellinen ja turvallinen ruoka

Terveellisen ruoan kehittäminen vaatii ruoka-aineiden terveyttä edistävien, ja mahdollisesti haitallisten, osatekijöiden tunnistamista. Teemme tätä käyttämällä metabolomiikan menetelmiä bioaktiivisten aineiden tunnistamiseksi ja tutkimalla nutrigenomiikan keinoin näiden vaikutuksia geenitasolla. Ruokaturvallisuuteen liittyvät mikrobiologiset ja toksikologiset tekijät ovat keskeinen osa tutkimusta.

Ruokaturvallisuus ja suolistoterveys
Ruoan terveysvaikutukset

Ravitsemusepidemiologia

Epidemiologia on tieteenala joka tutkii tautien esiintyvyyden ja niiden vaara- ja suojatekijöiden välisiä suhteita. Yksikön ravitsemusepidemiologit tekevät tätä tutkimustyötä käytössään olevissa  tuhansia tutkittavia sisältävissä aineistoissa. Tutkimuskysymyksenä voisi olla esimerkiksi se, onko maitorasva aina sydänterveydelle vaarallista vai voisiko voin ja juuston vaikutukset olla erisuuntaisia? Yksi tutkimuslinjoista on D-vitamiinin terveysvaikutusten selvittäminen sekä väestöaineistoissa, että kliinisten kokeiden avulla.

Ravitsemusepidemiologia