Lääkärikoulutus

Olemme laajalti ja monipuolisesti mukana UEFin lääkärikoulutuksessa. Vastaamme käytännössä kokonaan tulevien lääkäreiden perusterveydenhuollon koulutuksesta. Opetuksemme alkaa heti ensimmäisen vuoden syyslukukauden käynnistyessä. Johdatus lääketieteeseen on ensimmäinen tarjoamistamme opintojaksoista, joita on lääkärikoulutuksen kaikilla vuosikursseilla. Käytännön perusterveydenhuollon toimintaympäristössä tapahtuvaa terveyskeskusopetusta on jatkumona aivan opintojen alusta viimeiseen opiskeluvuoteen saakka.

Yksikön oppiaineita ovat epidemiologia, ergonomia, kansanterveystiede, terveyden edistäminen, kliininen ravitsemustiede, terveyspolitiikka, ympäristöterveys, geriatria, työterveyshuolto ja yleislääketiede.

Keskeisiä aiheita opetuksessamme ovat sote-palveluiden ja järjestelmän toiminta, terveyden edistäminen, keskeiset kansanterveyshaasteet, perusterveydenhuollon erityiskysymykset, työ ja terveys sekä iäkkäiden terveys.

Meidän opetuksessamme tärkeitä tavoitteita ovat muun muassa moniammatillinen työskentely sekä laajojen kokonaisuuksien ymmärtäminen ja hallinta.