Kansanterveys

Ei-tarttuvat krooniset sairaudet, joista tärkeimpiä ovat sydän-ja verisuonisairaudet, syövät, keuhkosairaudet, diabetes sekä iän myötä tulevat muistisairaudet, ovat sairausryhmä, jota voidaan monesta eri syystä pitää maailman kaikkein tärkeimpänä. Kaksi kolmasosaa maailman kuolemista johtuu näistä syistä. Erityisen nopeasti ne ovat yleistyneet maailman keskituloisissa ja sitä köyhemmissä maissa. Myös niiden aiheuttama taloudellinen taakka on valtava.
 

Kansanterveystieteen yksiköllä Itä-Suomen yliopistossa ja sen edeltäjässä Kuopion yliopistossa on maine huipputason sydän- ja verisuonitautien tutkimuksessa aina 1970-luvulta alkaen. Olemme mukana useissa kansainvälisissä tutkimuskonsortioissa ja –verkostoissa, ja tutkimuksessa on koko ajan aktiivinen vauhti päällä. Maineikas Pohjois-Karjala Projekti lähti liikkeelle täältä. Myöhemmin kansainvälisen kansanterveystieteellisen tutkimuksen lippulaiva on ollut KIHD-tutkimus (Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study). Nimestään huolimatta se ei keskity vain sydäntautien tutkimukseen, vaan selvittelee myös muun muassa syöpien ja diabeteksen syitä sekä niihin liittyviä monimutkaisia tekijöitä. KIHD-tutkimuksen piirissä on julkaistu pitkälti yli 500 kansainvälistä alkuperäistutkimusta ja noin 40 väitöskirjatyötä. Tämä väestöpohjainen prospektiivinen seurantatutkimus tuottaa arvokasta tutkimusnäyttöä vielä kauan 2020-luvulla.

Keskeisiä senioritutkijoita

Jussi Kauhanen, Kansanterveystieteen professori, LT, (vastuullinen tutkija), jussi.kauhanen(at)uef.fi
Tiina Laatikainen, Terveyden edistäminen professori, LT, tiina.laatikainen(at)uef.fi
Tomi-Pekka Tuomainen, Epidemiologian professori, LT, tomi-pekka.tuomainen(at)uef.fi
Sudhir Kurl, dosentti, LT, sudhir.kurl(at)uef.fi
Jari Laukkanen, Kardiologian professori ma., LT, jariantero.laukkanen(at)uef.fi
Soili Lehto, Psykiatrian professori, ma, LT, soili.lehto(at)kuh.fi
Sari Voutilainen, Ravitsemustieteen professori, vt, FT, sari.voutilainen(at)uef.fi
Jyrki Virtanen, dosentti, yliopistotutkija, FT, jyrki.virtanen(at)uef.fi
Jaakko Mursu, dosentti, ravitsemusepidemiologi, FT, jaakko.mursu(at)uef.fi
Tommi Tolmunen, dosentti, erikoislääkäri, LT, tommi.tolmunen(at)uef.fi