TUTKIMUSRAHOITTAJIEN OHJEITA

SUOMEN AKATEMIA

Suomen Akatemia on edellyttänyt syyskuun 2016 hausta alkaen  tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamista jatkokäyttöä varten. Aineistoilla voi kuitenkin perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille avoimesta salaiseen. Tieteen avoimuutta tulee edistää tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen ja oikeudellista toimintaympäristöä kunnioittaen.

Tutkimusaineistoa käsitellään rahoitushakemuksessa kahdessa kohdassa: 1) Tutkimussuunnitelmassa tulee kuvata käytettävä tutkimusaineisto, sen tutkimuksellinen perustelu, merkitys, kerääminen tai hankkiminen ja käyttö. 2) Uutena vaatimuksena tulleessa aineistonhallintasuunnitelmassa esitetään aineiston hallintaan, säilytykseen, avaamiseen ja oikeuksiin liittyvät asiat.

Aineistonhallintasuunnitelman voi laatia DMPTuuli-ohjelman avulla. Suomen Akatemian ohjeet aineistonhallintasuunnitelman laatimiseen löytyvät DMPTuulista ja Suomen Akatemian sivuilta.

Suomen Akatemia suosittelee, että sen rahoittamat hankkeet tallettavat ja avaavat hankkeensa tutkimusaineiston oman tieteenalansa kannalta tärkeässä kansallisessa tai kansainvälisessä arkistossa tai tallennuspalvelussa.

EUROOPAN KOMISSIO

Euroopan komission Horisontti 2020-puiteohjelma ja siihen kuuluva Euroopan tutkimusneuvosto (European Research Council, ERC) suosittelevat, mutta eivät vielä vaadi tutkimusaineistojen avaamista. Horisontti 2020 -ohjelmassa on kuitenkin käynnissä avoimen tutkimusdatan pilotti (Open Research Data Pilot), joka laajennetaan kattamaan kaikki tutkimusalat vuonna 2017.

Rahoitushakemuksen arviointiin ei vaikuta se, osallistuuko hakija pilottiin vai ei. Tästä syystä rahoituksen hakuvaiheessa ei edellytetä varsinaista aineistonhallintasuunnitelmaa. Pilottiin osallistuvien on kuitenkin rahoituspäätöksen jälkeen, 6 kk sisällä hankkeen alkamisesta, toimitettava aineistonhallintasuunnitelma, ja sitä on tarvittaessa päivitettävä hankkeen kuluessa.

Horisontti 2020 -puiteohjelman ohjeet rahoitettavien hankkeiden aineistonhallintaan löytyvät DMPTuulista.

MUUT RAHOITTAJAT

Ulkomaisista tutkimusrahoittajista muun muassa National Science Foundation, Trust, Wellcome Trust, CERN sekä National Institutes of Health (NIH) edellyttävät, että tutkimustulosten pohjana oleva data on avoimesti saatavilla. Kotimaisista tutkimusrahoittajista Tekes tulee soveltuvin osin suosittelemaan samaa.

lisätietoja

opendata[at]uef.fiTietoasiantuntija
Tomi Rosti
 p. 0294 45 8303
tomi.rosti[at]uef.fi


No image.
Tietoasiantuntija
Kaisa Hartikainen
p. 0294 45 8101
kaisa.hartikainen[at]uef.fi
Poissa 8.10.2019 saakka.

katso myös

Rahoittajien ohjeita ja vaatimuksia, Open UEF

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.