Puheviestinnän opinnoista usein kysyttyä

Ovatko puheviestinnän opinnot pakollisia vai vapaaehtoisia? Mitä puheviestinnän opintoja opinto-ohjelmaani kuuluu?

Kielikeskus järjestää sekä tutkintoon pakollisena kuuluvia että valinnaisia puheviestinnän opintoja. Oman tieteenalasi tutkintovaatimuksista käy ilmi, kuuluuko sinun tutkintoosi puheviestinnän opintoja kielikeskuksessa. Valinnaisia opintojaksoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi ryhmäviestinnästä ja esiintymisestä. Kielikeskuksen opinto-oppaasta ja WebOodista löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen järjestelyistä. Opinto-ohjausta saat hops-ohjaajaltasi, opiskelijatuutorilta, oman ainelaitoksen ja kielikeskuksen amanuensseilta sekä kielikeskuksen puheviestinnän opettajilta.

Miten puheviestintää opiskellaan?

Puheviestintää opiskellaan useimmiten kurssimuotoisesti ja ohjattuna itseopiskeluna. Puheviestintätaitoja harjoitellaan pareittain ja pienryhmissä erilaisten suullisten ja kirjallisten oppimistehtävien avulla. Vuorovaikutustaidot kehittyvät yhdessä toimien, joten puheviestinnän opintojaksoa ei voi suorittaa esseellä tai tenttimällä. Pienryhmä tarjoaa harjoittelulle turvallisen ja rohkaisevan ilmapiirin. Monipuolinen palaute on harjoittelun ydintä. Siksi omaa työskentelyä arvioidaan itse ja saadaan palautetta opiskelutovereilta ja opettajalta. Tavoitteena on rohkaista jokaista kehittämään vuorovaikutusosaamistaan itsenäisesti myös opintojakson jälkeen - läpi elämän.

Miten puheviestinnän opintojakso arvioidaan?

Kielikeskuksen puheviestinnän opintojaksojen arviointi on tavallisesti hyväksytty/hylätty. Puheviestinnän opintojaksoilla tehdään paljon ryhmäharjoituksia, joten aktiivinen osallistuminen yhteiseen työskentelyyn on välttämätöntä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekeminen.

Voiko puheviestinnän opintojaksoja suorittaa etätyöskentelynä?

Jos et asu opiskelupaikkakunnalla, säännöllisesti lähiopetukseen kokoontuvaan harjoitusryhmään voi olla mahdotonta osallistua. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa voit opiskella kielikeskuksen puheviestinnän opintojakson intensiivisellä viikonloppukurssilla tai monimuoto-opiskeluna. Puheviestinnän monimuoto-opintohinkin kuuluu lähiopetusta, mutta suurin osa työskentelystä on itsenäistä verkko-opiskelua.

Jännitän esiintymistilanteita, mutta tutkintooni kuuluu puheviestintää. Mitä minun tulisi tehdä?

Jos arastelet vuorovaikutustilanteita, saatat kaivata tukea viestintärohkeuden vahvistamiseen. osallistumista. Tällöin Varmuutta esiintymiseen -kurssi voi olla sinua varten. Tällä puheviestinnän kurssilla voit turvallisessa ja asiantuntevassa ilmapiirissä harjoitella vuorovaikutustaitoja. Kurssilla opit tunnistamaan jännittämisen syitä sekä yleisesti että henkilökohtaisesti ja suhtautumaan vireytymiseen realistisesti. Tutustut kurssilla jännittämiseen liittyviin ilmiöihin ja opit huomaamaan, että jännittäminen ei ole esiintymisen este.

Voiko aiemmilla opinnoilla tai käytännössä opituilla puheviestintätaidoilla korvata kielikeskuksen puheviestinnän opintoja?

Aiemmin suoritetuilla puheviestinnän opinnoilla tai esimerkiksi työelämässä kartutetulla puheviestintäosaamisella on mahdollista hyväksilukea osaamista. Tämä tapahtuu joko korvaavuuskäytäntöjen tai näyttökoemenettelyn kautta. Korvaavuuksien hakemisesta ja puheviestinnän näyttökokeeseen ilmoittautumisesta on ohjeet kielikeskuksen verkkosivuilla.