Risto Korhonen, Professori

Suorittanut opintonsa Joensuun yliopistossa, josta valmistui matematiikan tohtoriksi vuonna 2002. Toimi tutkijana Loughborough:n yliopistossa Iso-Britanniassa vuosina 2002 -2004, Suomen Akatemian tutkijatohtorina 2004 - 2006 ja akatemiatutkijana 2006 - 2010. Tämän jälkeen matematiikan professori Itä-Suomen yliopistossa. Tämänhetkinen tutkimustyö on keskittynyt arvojenjakautumisteorian eri ilmentymiin ja sovelluksiin differentiaali- ja differenssiyhtälöiden teorioissa.