Uudet terapiat

Tutkimuksemme keskittyy

1. Kehittämään uusia syöpälääkkeitä ja kuljetinproteiineja lääkeaineiden kohdennuksessa syöpään sekä keskushermostoon

2. Kehittämään uudenlaisia hoitomuotoja ja malleja neuropsykiatrisiin sekä sydän- ja verisuonisairauksiin

3. Uusien lääkeaineiden suunnitteluun tietokoneavusteisten menetelmien avulla

Tutkimusaiheet

Yhteyshenkilöt

Professori Antti Poso, antti.poso(at)uef.fi (syöpälääkkeet)

Professori Markus Forsberg, markus.forsberg(at)uef.fi (neuropsykiatriset sairaudet, tehon testaaminen)

Apulaisprofessori Jaana Rysä, jaana.rysa(at)uef.fi (sydän- ja verisuonisairaudet, KuBiCo)

Dosentti Maija Lahtela-Kakkonen, maija.lahtela-kakkonen(at)uef.fi (lääkesuunnittelu)