Uudet tutkimushankkeet

 

Kansaneläkelaitos on myöntänyt Lääkepolitiikan tutkimusryhmälle yhteensä 210 000 euroa kahdelle hankkeelle

1) Tutkimus sähköisten reseptien uudistamiskäytännöistä ja lääkehoidon seurannasta terveyskeskuksissa 60 000 euroa.

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten terveyskeskuksien sähköisten reseptien uudistamiskäytäntöjä sekä lääkehoidon seurantaa uudistamisen yhteydessä. Hankkeen vastuullinen johtaja on professori Riitta Ahonen.

2) Viitehintajärjestelmään liittyvän neuvonnan toteuttaminen apteekeissa ja lääkärin vastaanotolla 150 000 euroa

Tutkimuksessa selvitetään viitehintajärjestelmään ja lääkevaihtoon liittyvän neuvonnan sekä siihen kohdistuneiden viimeaikaisten lakimuutosten toteutumista apteekeissa ja lääkärin vastaanotolla. Hankkeen vastuullinen johtaja on yliopistotutkija Johanna Timonen.

Lisätietoja:

Professori Riitta Ahonen, riitta.ahonen(at)uef.fi

Yliopistotutkija Johanna Timonen, johanna.timonen(at)uef.fi

*******************************************************************************************

Suomen Akatemialta 4-vuotinen rahoitus LAT1-kohdennettuun aihiolääke-tutkimukseen

Professori Jarkko Rautio on saanut Suomen Akatemialta 4-vuotisen rahoituksen LAT1-kohdennetuun aihiolääketutkimukseen gliooman hoidossa.´Tutkimuksessa pyritään hyödyntämään suurten neutraalien aminohappojen kuljetinproteiinin (LAT1) lisääntynyttä esiintyvyyttä ja kuljetuskykyä sekä veri-aivoesteelllä että gliomaasoluissa kehitettäessä uusia, paremmin glioomasoluihin kohdentuvia ja turvallisempia syöpälääkkeitä.

Lisätietoja:

Professori Jarkko Rautio, Jarkko.Rautio(at)uef.fi

********************************************************************************************************

EAKR-hankerahoitus jatkuvatoimisen lääkevalmistus- ja kehitysinfrastruktuurin kehittämiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen

Apulaisprofessori Ossi Korhonen on saaanut 2-vuotisen EAKR-rahoituksen jatkuvatoimisen lääkevalmistus- ja kehitysinfrastruktuurin kehittäminen ja toimintaedellytysten parantaminen (JATKUPRO). Hankkeen tarkoitus hankkia ajanmukainen in-line NIR laitteisto jatkuvatoimisen lääkevalmistuslinjaston monitorointiin. Lisäksi hankkeessa on tarkoitus hankkia ohjelmisto joka kykenee linjaston ja PAT laitteiden tuottamaan reaaliaikaiseen data-analyysiin (kemometrisin menetelmin).

Lisätietoja:

Apulaisprofessori Ossi Korhonen, ossi.korhonen(at)uef.fi

 

********************************************************************************************************

Jane ja Aatos Erkon säätiöltä 2-vuotinen apuraha vihreän kemian kehittämiseen

Yliopistotutkija Petri Turhanen Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta on saanut Jane ja Aatos Erkon Säätiöltä 219 000 euron apurahan tutkimukseen, jossa selvitetään uudenlaisen vihreän kemian menetelmän soveltuvuutta erilaisten orgaanisen kemian reaktioiden tekemiseen. Apuraha on 2-vuotinen.

Vihreässä kemiassa pyritään kehittämään ja tekemään yhdisteitä mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja energiatehokkaasti välttäen myrkyllisiä ja muuten haitallisia lähtöaineita. Menetelmää voidaan hyödyntää mm. erilaisten hienokemikaalien ja joidenkin liuottimien valmistuksessa sekä lääkeainekemiassa.

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Petri Turhanen, Petri.Turhanen(at)uef.fi, p.0403553857

********************************************************************************************************

Emil Aaltosen säätiöltä tukea silmänpohjan ikärappeuman tutkimukseen

Apulaisprofessori Anu Kauppinen on saanut Emil Aaltosen Säätiöltä 210 000 euron projektiapurahan tutkimukseen, jonka kohteena ovat inflammasomit ja niiden säätely silmänpohjan ikärappeumassa. Tutkimushankkeessa pyritään kehittämään uusia hoitokeinoja ikärappeumaan kokeellisten mallien avulla.  Apuraha on kolmivuotinen.

Lisätietoja:

Apulaisprofessori Anu Kauppinen, Anu,Kauppinen(at)uef.fi, p. 0403553216

**************************************************************************************************************************

4 miljoonaa euroa EU-rahoitusta monialaiseen silmälääketutkimukseen

Biofarmasian professorin Arto Urtin koordinoi uutta OcuTher-hanketta, johon rekrytoidaan 15 tohtorikoulutettavaa kehittämään silmälääketutkimusta.  EU-hanke on saanut neljän miljoonan euron rahoituksen vuosille 2016-2010.

OcuTher projekti yhdistää farmasian, materiaalitutkimuksen ja lääketieteen osaamisen silmälääketutkimukseen. Tavoitteena on löytää uusia hoitoja ja teknologioita silmän verkkokalvon sairauksiin. 

Eurooppalaisia yhteistyötahoja ovat mm. Utrechtin ja Tübingenin yliopistot, Bayer ja SimCYP.

Lisätietoja: 

Professori Arto Urtti, arto.urtti(at)uef.fi, p. 040 540 2279