Uudet tutkimushankkeet

 

Jane ja Aatos Erkon säätiöltä 2-vuotinen apuraha vihreän kemian kehittämiseen

Yliopistotutkija Petri Turhanen Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta on saanut Jane ja Aatos Erkon Säätiöltä 219 000 euron apurahan tutkimukseen, jossa selvitetään uudenlaisen vihreän kemian menetelmän soveltuvuutta erilaisten orgaanisen kemian reaktioiden tekemiseen. Apuraha on 2-vuotinen.

Vihreässä kemiassa pyritään kehittämään ja tekemään yhdisteitä mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja energiatehokkaasti välttäen myrkyllisiä ja muuten haitallisia lähtöaineita. Menetelmää voidaan hyödyntää mm. erilaisten hienokemikaalien ja joidenkin liuottimien valmistuksessa sekä lääkeainekemiassa.

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Petri Turhanen, Petri.Turhanen(at)uef.fi, p.0403553857

********************************************************************************************************

Emil Aaltosen säätiöltä tukea silmänpohjan ikärappeuman tutkimukseen

Apulaisprofessori Anu Kauppinen on saanut Emil Aaltosen Säätiöltä 210 000 euron projektiapurahan tutkimukseen, jonka kohteena ovat inflammasomit ja niiden säätely silmänpohjan ikärappeumassa. Tutkimushankkeessa pyritään kehittämään uusia hoitokeinoja ikärappeumaan kokeellisten mallien avulla.  Apuraha on kolmivuotinen.

Lisätietoja:

Apulaisprofessori Anu Kauppinen, Anu,Kauppinen(at)uef.fi, p. 0403553216

**************************************************************************************************************************

4 miljoonaa euroa EU-rahoitusta monialaiseen silmälääketutkimukseen

Biofarmasian professorin Arto Urtin koordinoi uutta OcuTher-hanketta, johon rekrytoidaan 15 tohtorikoulutettavaa kehittämään silmälääketutkimusta.  EU-hanke on saanut neljän miljoonan euron rahoituksen vuosille 2016-2010.

OcuTher projekti yhdistää farmasian, materiaalitutkimuksen ja lääketieteen osaamisen silmälääketutkimukseen. Tavoitteena on löytää uusia hoitoja ja teknologioita silmän verkkokalvon sairauksiin. 

Eurooppalaisia yhteistyötahoja ovat mm. Utrechtin ja Tübingenin yliopistot, Bayer ja SimCYP.

Lisätietoja: 

Professori Arto Urtti, arto.urtti(at)uef.fi, p. 040 540 2279