Lääkekehityksen älykkäät ratkaisut

Tutkimusalueet:

  • Soveltava kemia ja metabolomiikka
  • Täsmälääketeknologiat(painopisteena silmätaudit)
  • Älykkäät farmaseuttiset ratkaisut
  • Uudet terapiat

Avainsanat: Lääkesuunnittelu, lääkeainekemia, synteesikemia, täsmälääketeknologiat, farmakokinetiikka, toksikologia, lääketutkimusmenetelmät, vierasainemetabolia, lääkeaineiden ja biomolekyylien analytiikka, metabolomiikka, Quality by Design (QbD)

 

Hoidon vaikuttavuus

Tutkimusalueet:

Avainsanat: Hoidon vaikuttavuus, kustannusvaikuttavuus, lääkepolitiikka, lääke-epidemiologia, rekisteritutkimus

 

Laitoksemme tutkimusstrategia 2016-2020.