Toimikunnat

Johtoryhmä

Farmasian laitoksen johtoryhmä on neuvoa-antava elin, jonka laitoksen johtaja kutsuu koolle käsittelemään laitoksen yleisiä ja henkilöstöä koskevia asioita ennen laitoksen johtajan päätöstä. Johtoryhmä suorittaa vuosittain myös laitoksen toiminnan arvioinnin.

Johtoryhmän jäsenet, varajäsenet:
laitoksen johtaja Jarkko Ketolainen, laitoksen varajohtaja Markus Forsberg, laitoksen varajohtaja Kirsti Vainio
professori Paavo Honkakoski, yliopistonlehtori Veli-Pekka Ranta
professori Jarkko Rautio, professori Seppo Auriola
yliopistonlehtori Kati Sepponen
apulaisprofessori Jaana Rysä, professori Matti Viluksela
yliopistonlehtori Kirsti Laitinen
apulaisprofessori Ossi Korhonen, yliopistotutkija Riikka Laitinen
professori Jouko Vepsäläinen, professori Sirpa Hartikainen
lehtori Pekka Jarho, yliopistotutkija Maija Lahtela-Kakkonen
apulaisprofessori Anu Kauppinen, yliopistotutkija Marika Ruponen
yliopistonlehtori Piia Siitonen, yliopistotutkija Johanna Timonen
laboratorioinsinööri Markku Taskinen, opetusfarmaseutti Päivi Tiihonen
hallinnollinen koordinaattori Päivi Mensalo, tutkimussihteeri Paula Räsänen

Sihteerinä toimii koulutussuunnittelija Päivi Hartikainen

Farmasian opetuksen kehittämis- ja arviointitoimikunta

Farmasian opetuksen kehittämis- ja arviointitoimikunta (KOSTI) on neuvoa-antava elin, joka vastaa laitoksen opetussuunnitelmaprosessista ja opetuksen kehittämisestä.

KOSTI:n jäsenet, varajäsenet:
yliopistonlehtori Kirsti Vainio
professori Jarkko Rautio, lehtori Pekka Jarho
professori Paavo Honkakoski, yliopistonlehtori Veli-Pekka Ranta
apulaisprofessori Ossi Korhonen, yliopistonlehtori Tarja Toropainen
yliopistonlehtori Kirsti Laitinen, professori Markus Forsberg
apulaisprofessori Jaana Rysä, yliopistotutkija Marjo Huovinen
yliopistonlehtori Kati Sepponen,
pt. tuntiopettaja Jaana Veki, yliopistonlehtori Anne Lecklin
yliopistotutkija Marika Ruponen, yliopistonlehtori Reeta Heikkilä
Lisäksi jäseninä toimivat laitoksen johtaja Jarkko Ketolainen ja opetuksen kehittämisestä vastaava yliopistonlehtori Krista Laine (sij. Tarja Toropainen).

Lisäksi toimikuntaan kuuluu 4 farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry:n nimeämää opiskelijajäsentä ja varajäsentä.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii yliopistonlehtori Kirsti Vainio ja sihteerinä koulutussuunnittelija Päivi Hartikainen