Erikoistumiskoulutuksen tavoitteet ja sisältö

KOULUTUKSEN TAVOITTEET

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on parantaa valmiuksia työelämän tehtävissä toimimiseen. Opintosuunnitelma laaditaan yksilöllisesti tukemaan omaa työuraasi ja kehittymistarpeitasi - halusit sitten parempia valmiuksia nykyisiin tehtäviisi, uusia eväitä lääkehoitopalveluiden kehittämiseen, apteekin tai sairaala-apteekin asiantuntija- ja johtotehtäviin tai oman apteekin johtamiseen. Erikoistuminen on hyvä keino oman urasuunnitelman aktiiviseen edistämiseen ja työnkuvan kehittämiseen.

Erikoistumiskoulutus on työelämälähtöinen opinto-ohjelma. Koulutuksen aikana kehitetään oman alasi teoreettista osaamista ja sen soveltamista käytäntöön. Koulutuksella pyritään myös osallistujan oma-aloittelliseen kehittymiseen sekä työyhteisön uudistumiseen mm. kehittämällä laatua ja laajentamalla yhteistyötä muun terveydenhuollon kanssa.

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Opinnot koostuvat osallistujille yhteisistä opinnoista sekä valinnaisista opinnoista. Yhteisten opintojen teemoja ovat mm. johtaminen ja toiminta terveydenhuollossa, potilas- ja lääkitysturvallisuus sekä lääkehoidon arviointi ja kliininen farmasia. Johtamisopinnoissa tutustut strategiseen johtamiseen, vahvistat talousosaamistasi sekä perehdyt sosiaali- ja terveydenhuoltoon toimintaympäristönä.  Valinnaisissa opinnoissa syvennät omien kehittymistavoitteidesi mukaista osaamista, ja voit koota niitä myös muiden yliopistojen tarjonnasta (kts. opintosuoritukset). Valinnaisiin opintoihin voit valita mm. avoimen yliopiston kauppatieteiden liiketalouden opintojaksoja ja niihin on suunnitteilla myös apteekkarin uraan valmistava opintojakso.

Osana erikoistumiskoulutusta teet tieteellisen tutkimus- tai kehittämisprojektin, joka tukee omia kehittymistavoitteitasi ja kehittää farmasian alaa. Valinnaiset opinnot voidaan valita niin, että ne tukevat tutkimus- tai kehittämistyön toteuttamista.