Soveltava kemia ja metabolomiikka

Soveltava kemian tutkimus yhdistää biokemian, orgaanisen ja epäorgaanisen sekä analyyttisen kemian osaamisen.  Tuotamme uusia ratkaisuja niin farmasian ja lääketieteen kuin myös ympäristökemian kysymyksiin. Kehitämme kemiallisten ja biologisten näytteiden kromatografiaan, massaspektometriaan ja NMR-spektroskopiaan pohjautuvia analyysimenetelmiä. Rakennamme sekä kohdennettuja että seulontatyyppisiä metabolisen profiloinnin menetelmiä biokemiallisten prosessien selvittämiseksi.

Tutkimuskohteet

  • Polyamiini- ja bisfosfonaatti-tutkimus
  • Analyyttisten menetelmien kehittäminen ja validointi
  • Kvantitatiivinen NMR-spektroskopia kemiallisten ja ympäristönäytteiden analytiikassa
  • Biologisten näytteiden metabolinen profilointi massaspektrometrialla ja NMR-spektroskopialla

Yhteyshenkilöt:

Professori Jouko Vepsäläinen, jouko.vepsälainen(at)uef.fi

Professori Seppo Auriola , seppo.auriola(at)uef.fi (Massaspektroskopia, metabolia)

Apulaisprofessori Pasi Soininen, pasi.soininen(at)uef.fi (NMR,metabolia)