Graduseminaarit ja tutkimussuunnitelmaseminaarit

Lisätietoa seminaareista ja seminaariajan varaamisesta löydät seuraavista ohjeista:

 

 
Pvm/
Date
Klo/
O'clock
Tila/
Place
Opiskelija/
Student
Seminaariaihe (oppiaine) /
Subject (discipline)

Ohjaajat/
Supervisors

22.5.2017 10:15-11:00 MS303 Henni Timisjärvi Graduseminaari: G-protein coupled receptors as drug targets (farmakologia) Moritz Bünemann, Hannu Raunio
22.5.2017 11:15-12:00 MS303 Sofia Ranta-aho Graduseminaari: Tulehdus silmänpohjan ikärappeumassa - HSP90α/β-inhibiittori TAS-116 vaikutus ARPE-19-soluihin (biofarmasia) Anu Kauppinen, Niina Piippo, Eveliina Korhonen
22.5.2017 12:15-13:00 MS303 Susanna Virpi Graduseminaari: Preservatives in eye drops (general toxicology) Markku Pasanen, Olli Oksala
22.5.2017 13:15-14:00 MS303 Sofia  Parviainen Tutkimussuunnitelmaseminaari: Lasten ja nuorten mikrobilääkkeiden käyttö - rekisteritutkimus ajalta 2008-2016 (sosiaalifarmasia) Kati Sepponen, Leena Saastamoinen
22.5.2017 14:15-15:00 MS303 Reetta Kettunen Tutkimussuunnitelmaseminaarini: Masennuslääkkeiden käytön kesto ja pitkäaikaiskäyttöön liittyvät tekijät Alzheimerin tautia sairastavilla (sosiaalifarmasia) Heidi Taipale, Marjaana Koponen, Sirpa Hartikainen
23.5.2017 12:15-13:00 MS304 Kalle Voutilainen Graduseminaari: Toiminnallinen magneettikuvaus varhaisen Parkinsonin taudin eläinmallissa (farmakologia) Aaro Jalkanen, Jaakko Paasonen, Juuso Leikas
23.5.2017 13:15-14:00 MS304      
23.5.2017 14:15-15:00 MS304      
31.5.2015 11:15-12:00 MS303 Sanni Korhonen Gradunseminaari: Buprenorfiinin farmakokinetiikka - lähemmässä tarkastelussa transdermaalilaastari (biofarmasia) Veli-Pekka Ranta, Hannu Kokki, Merja Kokki
31.5.2017 12:15-13.00 MS303 Ilpo Kantanen Graduseminaari: Imeytymisenedistäjät transdermaalisen puolikiinteän lääkevalmisteen tuotekehityksessä (farmasian teknologia) Ossi Korhonen, Marika Ruponen, Unni Tengvall, Atte Kukkonen
31.5.2017 13:15-14:00 MS303 Maria Lukka Graduseminaari: Mikrobilääkekulutus yliopistollisessa sairaalassa (sosiaalifarmasia) Reeta Heikkilä, Toivo Naaranlahti,  Susanna Saano
31.5.2017 14:15-15:00 MS303 Taneli Kamunen Graduseminaari: NMDA-antagonisti ja viisivalintainen reaktioaikatehtävä skitsofrenian tarkkaavaisuushäiriöiden eläinmalleina (farmakologia) Markus Forsberg, Jouni Ihalainen
31.5.2017 15:15-16:00 MS303 Anna Koponen Graduseminaari: NIR-spektroskopiaan perustuvan kosteusmallin kehitys leijupetirakeistuksen kuivauksen ajalle (farmasian teknologia) Jarkko Ketolainen, Mika Myrskyranta