Oppiaineet ja oppiaineiden vastuuhenkilöt

Opetuksemme jakautuu kuuteen oppiaineeseen:

Biofarmasia:  

Oppiaineen vastuuhenkilö:

professori Paavo Honkakoski
p. 040 355 2490
paavo.honkakoski(at)uef.fi

"Biofarmasian oppiaineessa opiskellaan ja tutkitaan, kuinka lääkeaineiden ominaisuudet, eri lääkemuodot sekä antotavat vaikuttavat lääkehoidon tehoon ja turvallisuuteen, ja mitkä anatomiset, fysiologiset ja solubiologiset tekijät vaikuttavat annon onnistumiseen.""

Farmaseuttinen kemia:  

Oppiaineen vastuuhenkilö:

professori Jarkko Rautio
p. 040 353 2791
jarkko.rautio(at)uef.fi

"Farmaseuttisen kemian oppiaineessa opiskellaan ja tutkitaan lääkeaineiden sekä pienimolekyylisten metaboliittien kemiaa hyödyntäen lääkeainesuunnittelua, lääkeainekemiaa, bioteknologiaa sekä tärkeimpiä lääkeaineanalytiikan ja metabolomiikan menetelmiä."
 

Farmasian teknologia:  

Oppiaineen vastuuhenkilö:

apulaisprofessori Ossi Korhonen
p. 040 355 2458
ossi.korhonen(at)uef.fi

"Farmasian teknologian oppiaineessa keskitytään löytämään ratkaisuja turvallisten ja tehokkaiden lääkkeiden valmistamiseen. Opetuksemme ja tutkimuksemme pohjautuu fysikaaliseen farmasiaan ja monipuolisten formulointi- ja lääkevalmistusmenetelmien osaamiseen."

Farmakologia:  

Oppiaineen vastuuhenkilö:

professori Hannu Raunio
p. 040 520 0202
hannu.raunio(at)uef.fi

 

"Farmakologian oppiaineessa opiskellaan ja tutkitaan lääkeaineiden ja elimistön vuorovaikutuksia, sekä sovelletaan tätä tietoa sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn."

Toksikologia  
 

Oppiaineen vastuuhenkilö:

professori Kirsi Vähänkangas
p. 040 745 5254
kirsi.vahakangas(at)uef.fi

 

"Toksikologian oppiaineessa opiskellaan ja tutkitaan elimistölle vieraiden aineiden haitallisia vaikutuksia elimistössä, haittavaikutusten mekanismeja, toksisuuden testaamista ja kemiallisten aineiden riskinarviointia."

 

Sosiaalifarmasia:  

Oppiaineen vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Kirsti Vainio
p. 040 355 2503
kirsti.vainio(at)uef.fi

"Sosiaalifarmasian oppiaineessa tarkastellaan lääkkeiden käyttöä ja siihen liittyviä ongelmia, lääkehoidon terapeuttista ja taloudellista vaikuttavuutta sekä lääkepoliittista päätöksentekoa. Opintoihin sosiaalifarmasia tuo lääkkeitä käyttävän ihmisen, lääkehuollossa työskentelevän ja yhteiskunnan näkökulman."