Opetusapteekeille

Farmaseutin opintoihin sisältyvä 30 opintopisteen laajuinen apteekkiharjoittelu on tärkeä osa tutkintoa. Apteekkiharjoittelu on opintopisteissä mitattuna laajin farmaseutin tutkintoon sisältyvä opintokokonaisuus.

Yliopiston tehtävänä on varmistaa, että apteekkiharjoitteluun tulevilla opiskelijoilla on riittävä tietopohja ja valmiudet apteekkiharjoittelua varten. Opetusapteekin henkilökunta on merkittävässä roolissa oppimisen edistäjänä, vaikkakin opiskelija on itse päävastuussa oppimisestaan. Harjoitteluaika on tärkeä opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta.

Apteekkiharjoittelua kehitetään yhteistyössä koulutusyksiköiden, opiskelijoiden, työnantajien ja työntekijöiden edustajien kanssa. Hyvällä yhteistyöllä harjoittelusta muodostuu kokonaisuus, joka hyödyttää kaikkia osapuolia.

Apteekkiharjoittelun kehittäminen

Ohjeet opetusapteekkiluvan hakemiseksi

Opetusapteekit

Opetusapteekkiharjoittelun vastuuhenkilön muutoslomake

Opetusapteekkien neuvottelu- ja perehdytyspäivät

Opetusapteekkiluvan hakemuslomake

Oppilaan ohjaaminen opetusapteekissa

Todistus harjoittelujaksosta

Todistus harjoittelujaksosta (english)

Työkirjat ja HOPS:it

Vuoden opetusapteekin valintaperiaatteet

Vuoden opetusapteekit