Apteekki-ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus

Koulutus on tarkoitettu proviisoreille ja farmaseuteille, jotka haluavat kehittyä omalla farmasian alueellaan avohuollon apteekeissa tai sairaala-apteekeissa. Erikoistumisopinnoissa pystyt kehittämään omaa asiantuntemustasi, työtäsi ja uramahdollisuuksiasi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden myös koko työyhteisön uudistumiseen mm. antamalla työkaluja laadun kehittämiseen, lääkehoitopalveluiden tarjoamiseen ja yhteistyön virittämiseen muun terveydenhuollon kanssa.

Opiskelu on työelämälähtöistä ja tapahtuu työn ohessa. Opintosuunnitelma laaditaan yksilöllisesti ottaen huomioon aiemmat opintosi, työurasi, tämänhetkiset työtehtäväsi ja kehittymistarpeesi sekä tulevaisuuden suunnitelmasi. Voit suunnata eri opintojaksojen oppimistehtäviä niin, että ne hyödyttävät sinua ja työympäristöäsi.

Opintojen laajuus on proviisoreille 60 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika 4 vuotta. Farmaseuteille laajuus 40 opintopistettä ja suoritusaika 3 vuotta.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Ensimmäinen opiskelijaryhmä aloitti opintonsa syksyllä 2016. Heidän kokemuksiinsa voit tutustua videoiden avulla.

TIEDUSTELUT

Projektipäällikkö Johanna Räikkönen,  puh. 040 355 2502 (johanna.raikkonen(at)uef.fi)
Yliopistonlehtori Kirsti Vainio, puh. 040 355 2503 (kirsti.vainio(at)uef.fi)

Helsingin yliopiston järjestämästä apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksesta ja teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutuksesta löydät tietoa täällä: https://hyplus.helsinki.fi/koulutukset/farmasian-erikoistumiskoulutukset

Opiskelijoiden kokemuksia koulutuksesta

Opiskelijan haastattelu

Apteekkarin ajatuksia koulutuksen hyödyistä