Apteekki-ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus

Koulutus on tarkoitettu proviisoreille ja farmaseuteille, jotka haluavat kehittyä omalla farmasian alueellaan avohuollon apteekeissa tai sairaala-apteekeissa. Erikoistumisopinnoissa pystyt kehittämään omaa asiantuntemustasi, työtäsi ja uramahdollisuuksiasi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden myös koko työyhteisön uudistumiseen mm. antamalla työkaluja laadun kehittämiseen, lääkehoitopalveluiden tarjoamiseen ja yhteistyön virittämiseen muun terveydenhuollon kanssa.

Opiskelu on työelämälähtöistä ja tapahtuu työn ohessa. Opintosuunnitelma laaditaan yksilöllisesti ottaen huomioon aiemmat opintosi, työurasi, tämänhetkiset työtehtäväsi ja kehittymistarpeesi sekä tulevaisuuden suunnitelmasi. Voit suunnata eri opintojaksojen oppimistehtäviä niin, että ne hyödyttävät sinua ja työympäristöäsi.

Opintojen laajuus on proviisoreille 60 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika 4 vuotta. Farmaseuteille laajuus 40 opintopistettä ja suoritusaika 3 vuotta.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Ensimmäinen opiskelijaryhmä aloitti opintonsa syksyllä 2016. Heidän kokemuksiinsa voit tutustua videoiden avulla.

LISÄTIETOJA FARMASIAN ERIKOISTUMISKOULUTUKSISTA

Apteekki- ja sairaalafarmasia:

Kuopio:
Projektipäällikkö Johanna Räikkönen, johanna.raikkonen@uef.fi, p. +358 40 355 2502
Yliopistonlehtori Kirsti Vainio, kirsti.vainio@uef.fi, p. + 358 40 355 2503
 

Helsinki:
Yliopistonlehtori Raisa Laaksonen, raisa.laaksonen@helsinki.fi, p. +358 29 415 9885
Professori Marja Airaksinen, marjaairaksinen@gmail.com, p. +358 50 448 0961

Teollisuusfarmasia:

Professori Anne Juppo, anne.juppo@helsinki.fi, p. +358 50 530 6147

 

Tähtäimessä oma apteekki?

Opiskelijoiden kokemuksia koulutuksesta

Opiskelijan haastattelu

Apteekkarin ajatuksia koulutuksen hyödyistä

 

Vapaita paikkoja koulutukseen voi tiedustella 30.6. asti:

Itä-Suomen yliopisto

projektipäällikkö Johanna Räikkönen, 040 355 2502
yliopistonlehtori Kirsti Vainio, 040 355 2503