Apteekkiharjoittelu

Farmaseutin tutkintoon kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka tehdään kahdessa kolmen kuukauden mittaisessa jaksossa. Harjoittelu tapahtuu opetusapteekeissa, joita ovat Itä-Suomen yliopiston apteekki, Yliopiston Apteekki sivuapteekkeineen sekä farmasian laitoksen tarkoitukseen hyväksymät yksityiset apteekit ja sairaala-apteekit. Harjoittelusta vastaa kussakin apteekissa apteekkari tai hänen nimeämänsä proviisori.


Apteekkiharjoittelu on olennainen osa farmaseutin tutkintoon kuuluvia opintoja. Harjoittelun tavoitteena on tukea farmasian opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden ja työelämätaitojen kehittymistä sekä tutustuttaa opiskelija mahdollisimman monipuolisesti apteekin tai apteekin ja sairaala-apteekin toimintaan ja eri henkilöstöryhmien tehtäviin. Tavoitteena on myös soveltaa käytäntöön opiskelijan koulutusyksikössä saamia tietoja ja taitoja. Harjoittelun aikana opitaan sellaisia taitoja ja käytännön valmiuksia, joita on tarkoituksenmukaista harjoitella aidossa toimintaympäristössä.

Apteekkiharjoittelun kehittäminen

Oppilaan ohjaaminen opetusapteekissa

Todistus harjoittelujaksosta

Todistus harjoittelujaksosta (english)

Työkirjat ja HOPS:t