Ulkomaanmatka-apurahat tietojenkäsittelytieteen jatko-opiskelijoille

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen matka-apurahat läsnä oleviksi ilmoittautuneiden jatko-opiskelijoiden tieteellistä toimintaa edistäviin ulkomaanmatkoihin julistetaan haettavaksi vuodelle 2019.

Apurahaa on jaossa yhteensä korkeintaan 6000 euroa. Myönnetty apuraha on suuruudeltaan enintään 1500 € ja laitos voi jättää harkintansa mukaan osan apurahasummasta jakamatta. Jokainen apuraha päätetään harkinnanvaraisesti ja hakijalle ilmoitetaan vain ”myönnetty” tai ”ei myönnetty” tieto.

Matka-apurahaa voi hakea 1.1.2019-31.12.2019 välisenä aikana toteutuvien matkojen matkustuskuluihin, majoituskuluihin sekä konferenssien osallistumismaksuihin. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä ilmi matkan tarkoitus ja se, miten se edistää hakijan väitöskirjatyötä ja kansainvälistä julkaisutoimintaa. Hakemuksesta täytyy käydä selville myös matkan kohde, lähtöpäivä ja paluupäivä, haetun apurahan määrä, luotettava eritelty kustannusarvio matkakuluista (matkaliput, majoitus, osallistumismaksut), hakijan tutkimusaihe tai konferenssiesitelmän otsikko ja hakijan yhteystiedot (postiosoite ja voimassa oleva sähköpostiosoite).

Avustuksen myöntäminen edellyttää esitelmää tai posteria kansainvälisessä seminaarissa tai konferenssissa, tutkimusaineiston keräämistä ulkomailla tai jatko-opintosuunnitelmaan sisältyvää opiskelua ulkomaisessa yliopistossa. Lisäksi apurahaa voi hakea oman väitöstilaisuuden matkakuluihin.

Matkasuunnitelmassa on oltava ohjaajan puolto tai ohjaaja voi lähettää erillisen puoltolausuman. Jos sama hakija hakee apurahaa useampaan kuin yhteen ulkomaanmatkaan, on ohjaajan arvioitava matkojen tärkeysjärjestys. Jos ohjaaja puoltaa useamman kuin yhden hakijan hakemusta, on hänen ilmoitettava oma näkemyksensä hakijoiden keskinäisestä järjestyksestä.

Myönnettyä apurahaa voidaan maksaa osittain tai kokonaisuudessaan ennakkoon tai matkustuksen päätyttyä. Ennakkoon voidaan maksaa dokumentaatiota vastaan varmat kulut esim. matkaliput, majoitus, osallistumismaksut. Muut sopimuksessa ennakkoon hyväksytyt matkaan liittyvät kulut voidaan maksaa matkan päätyttyä kuitteja vastaan. Jos apurahaa ei käytetä kokonaisuudessaan, perimme takaisin käyttämättä jääneen osuuden.

Apuraha tulee nostaa vuoden 2019 aikana. Jos hakija saa matkakulujen korvauksia tai apurahan samaan tarkoitukseen muualta, laitoksen apuraha peruuntuu vastaavalta osin. Matkan jälkeen hakijan on kirjoitettava kuukauden kuluessa matkasta lyhyt raportti.

Huom! Matkan aikana Itä-Suomen yliopistoon työsuhteessa olevat jatko-opiskelijat eivät voi hakea matka-apurahaa. Hakemus ja liitteet täytyy toimittaa tietojenkäsittelytieteen laitoksen kansliaan. Ulkomailla olevat voivat tehdä tämän laitoksella olevan ohjaajansa kautta. Hakemus osoitetaan tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtajalle.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.