Hankkeen tavoitteet

Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiskeskus -hankkeen tarkoitus on lisätä alueellista tietotaitoa ja mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvulle tuomalla yhteen oppimisympäristöjen kehittämisen eri osa-alueilla toimivat sidosryhmät. Eri toimijoiden verkostoituminen alueella antaa mahdollisuuksia muun muassa tuotetestaamiseen sekä nopeaan käyttäjäpalautteiden keräämiseen.

Hankkeessa yhdistyvät yliopistotasoinen tutkimus ja ymmärrys hyvästä oppimisympäristöstä sekä uusien oppimisympäristöjen toteutus pilotointien kautta yhdessä alan yritysten kanssa mm. yliopiston tiloissa, kouluissa ja SciFest-tiedefestivaalissa. Yliopistotasoinen tietämys, yritysten osaaminen sekä käytännön innovatiiviset pilotit reaalimaailmassa luovat yhdessä ainutlaatuisen kokonaisuuden, jolla rakennetaan tulevaisuuden oppimisympäristöjä. Verkosto on avoin ja siihen voi tulla mukaan missä vaiheessa hanketta tahansa. Tavoitteenamme on löytää uudenlainen palvelumalli oppimisympäristöjen kehittämiselle niin, että siinä ovat laajasti mukana yliopiston tutkimusryhmät, kaupungin koulut, arkkitehdit sekä oppimisympäristöyritykset.

Yhteistyön pohjalta rakennettuja kokonaisuuksia esiteltiin kevään SciFest-tiedefestivaalissa Joensuu Areenalla 11.–12. toukokuuta 2017. Innovatiiviset uudet tilat toteutettiin ja testattiin SciFestissä vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. Jatkossa tavoitteena on päästä pilotoimaan uudenlaisia oppimisympäristöjä Joensuun kaupungin kouluihin ja Itä-Suomen yliopiston tiloihin.

Pitkän tähtäimen tavoitteena hankkeessa on kehittää Joensuuhun oppimisympäristöjen kehittämiskeskus. Keskus luo uudenlaisen lähtökohdan oppimisympäristöosaamisen tuotteistamiseen. Oppimisympäristöjen kehittämiskeskuksella haetaan parasta mallia tukemaan itäsuomalaista oppimisympäristöihin liittyvää yhteistyötä eri organisaatioiden välillä tutkimuksen, tuotekehityksen sekä uusien tuotteiden ja palvelujen edistämisessä.