Oppimisympäristösymposium

SciFest 2017 -tapahtuman yhteydessä järjestettiin Joensuu Areenalla perjantaina 12.5.2017 kansainvälinen oppimisympäristösymposium Mars Matkaan - Marching towards Mars. Noin kolme tuntia kestänyt tilaisuus kuvasi oppimisympäristöjen kehityskaarta vuodesta 1917 vuoteen 2037. Symposiumin järjestäjänä toimi Itä-Suomen yliopisto yhteistyössä Joensuun Tiedeseura ry:n kanssa. Myös Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiskeskus -hanke oli mukana järjestelyissä. Tilaisuuteen saatiin sekä paikallisia että kansainvälisiä korkean luokan asiantuntijoita oppimisen ja koulutuksen saralta.

Symposiumissa puhujina toimivat muun muassa NASA:n astronautit Charles Camarda ja Timothy Kopra sekä Boeing-yhtiön tekninen suunnittelija Michael Richey. Tohtori Camarda esitteli uusia ratkaisuita innovaatiokasvatukseen ja ongelmanratkaisuun pohjautuvaan pedagogiikkaan. Hän nosti esille muun muassa kehittämänsä ICED-menetelmän (Innovative Conceptual Engineering Design) ja Epic Challenge -koulutusohjelman. Tohtori Richey taas puhui koulutuksesta teknillisillä aloilla. Symposiumin loppupuolella Tim Kopra kertoi puoli vuotta kestäneestä työstään kansainvälisellä avaruusasema ISS:llä ja hänen vaimonsa Dawn Kopra kuvasi elämää saman puolen vuoden ajan Maasta katsottuna.

Paikallisina puhujina symposiumissa kuultiin professori Erkki Sutista, rehtori Jukka Mönkköstä, Joensuun kaupungin strategiajohtaja Janna Puumalaista, apulaisprofessori Teemu Valtosta (tutkijatohtori Erkko Soinnun tilalla) sekä professori Matti Tedreä. Esitysten lisäksi tilaisuudessa saatiin kuulla Joensuun konservatorion vaskikvintetti Supernovan fanfaari sekä Joensuun Normaalikoulun oppilaiden runollinen performanssi.

Itä-Suomen yliopiston tiedotteen symposiumista voit lukea täältä ja symposiumin ohjelma on nähtävissä täällä.