Tiedekahvila tarjoilee:

Itä-Suomen Biopankki – toimintaa terveyden tueksi

Aika: perjantai 24.5.2019 klo 17

Paikka: Robert’s Coffee, Torikatu 25, Joensuu

Sinun näytteesi voi muuttaa maailmaa! Biopankki on paikka, johon kerätään erilaisia biologisia näytteitä ja niihin liittyvää tietoa lääketieteellistä tutkimusta varten. Näytteitä ja tietoa voidaan käyttää muun muassa tautien syntymekanismien tutkimiseen tai uusien diagnostisten menetelmien kehittämiseen.

Aineistosta on apua myös kehitettäessä niin sanottua henkilökohtaista lääketiedettä, jonka avulla pyritään sairauksien estämiseen, toteamiseen ja hoitoon tavoilla, jotka on sovitettu yksilöllisesti jokaiselle potilaalle sopiviksi.

Mitä ja miten biopankkiin kerätään? Millaisia tietoja minusta biopankkiin kertyy? Entä miten voin antaa näytteen tai suostumuksen näytteen tallettamiseen?

Tule kuulemaan biopankkiasiaa Itä-Suomen yliopiston tiedekahvilaan!

Tiedekahvilan asiantuntijana on henkilökohtaisen lääketieteen ja biopankkitoiminnan professori Arto Mannermaa.

Tiedekahvilassa on myös mahdollisuus antaa suostumus biopankkia varten.

Itä-Suomen yliopisto tarjoaa kahvin/teen ja kahvileivän 50 ensimmäiselle.