Tutkintoihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot

Yliopistotutkintoihin sisältyy kieli- ja viestintäopintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä. Opintoja suositellaan erityisesti tutkintoon tähtääville Avoimen yliopiston opiskelijoille. Kieli- ja viestintäopintojen tavoitteena on opiskelun ja tulevan työn kannalta tarpeellinen taito.

Kieli- ja viestintäopinnot tukevat opiskelua, joten ota ne ohjelmaasi jo opintojesi alkuvaiheessa. Useimmissa oppiaineissa aineopintojen kirjallisuus on englanninkielistä. Kielitaitoa ei voi saavuttaa hetkessä, vaan sen hankkimiseen voi kulua vuosiakin. Kieli- ja viestintäopinnot kannattaa ajoittaa harkiten. Varminta on ehkä ottaa ohjelmaansa eri kielet eri lukukausina, jotta illat ja voimat riittävät.

Opetustarjonta

Kainuun kesäyliopisto: English Academic Reading Skills for Law

Kymenlaakson kesäyliopisto

Mikkelin kesäyliopisto:

Pohjois-Karjalan kesäyliopisto:

Millaista lähtötaitoa edellytetään?

Englannin ja ruotsin kurssit on suunniteltu opiskelijoille, joilla on ennestään lukiokursseja vastaavat taidot, ja suullisen taidon kurssille tulevilta edellytetään kykyä keskustella yleisistä aiheista englanniksi/ruotsiksi. Jos taidot näissä kielissä ovat olennaisesti heikompia (kouluopinnot jäivät puutteellisiksi, opinnoista on kulunut runsaasti aikaa tms.), on niitä täydennettävä ennen kielikursseja.

Miten voi täydentää taitojaan?

Jos ruotsin ja/tai englannin taidot ovat hyvin puutteelliset, paras vaihtoehto on hakeutua aikuislukioon suorittamaan kielten oppimäärä tai täydentäviä kursseja. Jos kertaus ja aktivointi riittävät, hakeudu Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitosten järjestämille englannin ja ruotsin kertauskursseille tai kertaa muutoin tietoja esim. kansalaisopistossa tai kesäyliopistossa.

Opiskelijaksi yliopistoon?

Jos mietit yliopiston tutkinto-opiskelijaksi hakemista, sinun kannattaa suorittaa kieli- ja viestintä-opintoja jo etukäteen Avoimessa yliopistossa.  Jos suunnittelet yliopistoon hakemista Avoimen yliopiston väylän kautta Avoimen yliopiston tarjonnassa olevien kieli- ja viestintäopintojen suorittamista etukäteen suositellaan.

AHOT: Korvaavuudet

AHOT tarkoittaa Aikaisemmin Hankitun Osaamisen Tunnistamista ja tunnustamista.

Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelija voi saada korvaavuuden pakollisena tutkintoon kuuluvista kieli- ja viestintäopinnoista Kielikeskuksen linjaamien AHOT-periaatteiden mukaan. HUOM! Korvaavuutta voi siis hakea vasta siinä vaiheessa, kun on päässyt yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu Kielikeskuksen korvaavuuksien myöntämisperiaatteisiin.

Eurooppalainen viitekehyksen taitotasoasteikko

Opintojaksokuvausten yhteydessä on viittauksia eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoon. Tarkoituksena on auttaa hahmottamaan millaista kielitaitoa kursseille osallistuminen edellyttää. Viittaukset ovat suuntaa-antavia.

Taitotasokuvaukset löytyvät Kielikeskuksen verkkosivuilta.

Lisätietoja