TILAUSKOULUTUS

Uusin ensin
Tietosuojan erityiskysymykset -syventävä ajankohtaislakikoulutus (1 op), 18.10.2018 Tampere Koulutus syventää tietosuojavastaavia ja heidän tehtäviään koskevan lainsäädännon, sääntelyn pääperiaatteiden ja muutosten osaamista ja perehdyttää tietosuojan...
EU-tietosuoja-asetus -lakikoulutus (1 op), 6.9.2018 Tampere Sisältö - EU:n tietosuoja-asetuksen soveltamisala - Henkilötietojen elinkaaren hallinta - Rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet - Henkilötietojen käsittelijän...
Varhainen puuttuminen – ratkaisukeskeinen puheeksi ottaminen (1 op) 4 HYÖTYÄ Osallistujat oppivat, kuinka ongelmia käsitellään ratkaisukeskeisesti, annetaan korjaavaa palautetta, otetaan huolet ja murheet puheeksi ja ...
Oivalluksia! Ratkaisukeskeinen valmennus 3 HYÖTYÄ Uusia ideoita ja näkökulmia ongelmien ratkaisemiseen Uskon vahvistusta tavoitteiden saavuttamiseen Tukea omaan toimintaan ja jaksamiseen ...
Ratkaisukeskeinen ja aivoystävällinen esimiestyö (1 op) 8 HYÖTYÄ Osallistujat oppivat, kuinka innostaa työntekijöitä ja luoda työyhteisöön kannustava ilmapiiri, toimia valmentavana esimiehenä ja tukea motivaatiota,...
Ratkaisukeskeinen kehityskeskustelu osaamisen johtamisessa (1 op) Solution Focused Development Discussion – Competence Management Kehityskeskustelu tarjoaa välineen johtaa työyhteisön osaamista. Ratkaisukeskeinen kehityskeskustelu...
Valmentava esimies (1 op) Koulutukseen osallistunut johtaja kertoi, kuinka alussa työntekijöiden valmentamiseen tuntui menevän aikaa. Hyödyt näkyivät kuitenkin nopeasti.Aikaisemmin työntekijät...
Ratkaisukeskeinen työyhteisö (1 op) 6 HYÖTYÄ Osallistujat oppivat, kuinka omalle työpaikalle luodaan vielä parempi ilmapiiri, vaikuttaa omaan ja kollegoiden motivaatioon, ongelmia käsitellään...
14.-15.6.2018 - Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus (1 op), Helsinki hyvän hallinnon perusteet hallintoasioiden käsittelyä koskevat keskeiset menettelyvaatimukset kokousasioiden valmistelu tiedoksianto- ja toimeenpano ...
Suomea työssä -kielivalmennus Tarvitaanko työpaikallanne valmentajaa, joka kehittää työntekijän suomen kielen valmiuksia ja auttaa häntä suoriutumaan sujuvammin työtehtävissään ja työpaikan...
Aakkosjärjestyksessä: