Koulutusten haku ja hinnat

Koulutusten haku ja hinnat

 

Seuraavat rakennusterveysasiantuntijan (RTA 45 op) ja sisäilma-asiantuntijan (SISA 25 op) henkilösertifiointiin valmentavat koulutuksemme alkavat syyskuussa 2018.
 

Rakennusterveysasiantuntijan ja sisäilma-asiantuntijan henkilösertifikaatin hakijalta edellytetään määriteltyä peruskoulutusta, työkokemusta ja valmentavan koulutuksen suorittamista kokonaisuudessaan. Tutustu Valviran laatimaan asumisterveysasetuksen
§ 21 soveltamisohjeeseen  ja siellä määriteltyihin peruskoulutusvaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.

Koulutuksiin hakiessa etusijalla ovat ne hakijat, joiden peruskoulutusvaatimus täyttyy. Haku avautuu keväällä 2018.

Hinnat

Rakennusterveysasiantuntijakoulutus (RTA) 13 400 € + alv 24 %,
verollinen myyntihinta 16 616 €.
Sisäilma-asiantuntijakoulutus (SISA) 9 600 € + alv 24 %,
verollinen myyntihinta 11 904 €.  

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamissa (AHOT) noudatetaan Valviran ohjeistusta ja käytetään ko. hakemuslomakkeita tarvittavien liitteiden kanssa.  Aiemmin hankitun osaamisen arviointi tehdään koulutuksen alkaessa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS) tehdessä. Erikseen pyydetystä Ahot-käsittelystä peritään 400 €+ alv, verollinen hinta 496 €. 

Hinta sisältää koulutuksen, neuvonnan ja ohjauksen, henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) sekä mahdollisten AHOT-lomakkeiden käsittelyn, verkko-oppimisympäristöstä löytyvät opinto- ja lähdemateriaalit sekä päätösseminaarit. Koulutuksen hinta sisältää myös RTA-opinnäytetyön sekä SISA näyttötyön ohjauksen ja hyväksymisen.

Aducate hakee Sosiaali- ja terveysministeriöltä tukea kuntien terveydensuojeluviranomaisten kouluttautumiseen rakennusterveysasiantuntijaksi ja sisäilma-asiantuntijaksi. Tuki on ollut max. 3000 €/viranomainen. Koulutusrahastolta voi hakea myös aikuiskoulutustukea niin palkansaaja kuin yrittäjäkin.
 

KÄYTÄNNÖT JA PERUMISEHDOT

Koulutukseen valituille myönnetään koulutuksen opetussuunnitelman mukainen opinto-oikeus, jonka aikana opiskelija voi suorittaa opintonsa päätökseen.

Koulutuspaikan vastaanottaminen tulee vahvistaa valituksi tulemisen jälkeen. Mikäli vahvistettu opiskelupaikka perutaan 10 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkua laskutetaan asiakkaalta 25 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistuminen perutaan myöhemmin tai ei saavuta koulutukseen, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset. Esteen sattuessa samasta yrityksestä tai organisaatiosta voi osallistua toinen henkilö.

Mikäli osallistuja keskeyttää koulutuksen sen alkamisen jälkeen, peritään koulutuksen keskeyttämisestä 30% jäljellä olevan koulutuksen hinnasta. Sama perumisehto koskee yksittäisiä opintojaksoja.

Verohallinnon 26.11.2015 antaman ja antopäivänään voimaantulleen ”Koulutuspalvelujen arvonlisäverotus” -ohjeen mukaan täydennyskoulutuksen myynti on arvonlisäverollista palvelua ohjeessa määriteltyjä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. 


YHTEYSTIEDOT:

Suunnittelija Tiina Pyrstöjärvi
040 355 3921
tiina.pyrstojarvi@uef.fi

Suunnittelija Kari Pasanen (mm. opinnäytetyöt)
050 528 4665
kari.pasanen@uef.fi

Koulutussihteeri Soile Virtanen
040 355 2304
soile.virtanen@uef.fi

Koulutuksen vastuullinen vetäjä
Jukka-Pekka Kärki
jukka-pekka.karki@sisailmatalo.fi

Jätä yhteystietosi, mikäli olet kiinnostunut RTA tai SISA koulutuksista:

Kyllä, olen kiinnostunut