Psykologian opinnot Avoimessa yliopistossa

Tervetuloa tutustumaan Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston psykologian koulutusalan opetustarjontaan.

Psykologian perusopinnoissa tutustut psykologian eri osa-alueiden perusteisiin: kehityspsykologia, persoonallisuuspsykologia, kognitiivinen psykologia, neuropsykologia sekä terveyden- ja mielenterveyden psykologia.

Psykologian aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa käsiteltyjä teemoja. Aineopinnot suoritettuasi tunnet psykologian eri osa-alueet ja niiden sovelluksia. Saat valmiudet psykologian alan kehityksen seuraamiseen ja alan tieteellisen ajattelun ymmärtämiseen.

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnoissa tutustutaan työ- ja organisaatiopsykologian keskeisiin sisältöalueisiin. Opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä mm. myös digiajan työelämätaitoihin sekä työelämän muutoksiin ja niiden vaikutuksiin työyhteisössä.

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja sen soveltamista käytäntöön. Opinnoissa tutustutaan esimerkiksi valmentavaan johtajuuteen ja positiiviseen työpsykologiaan.

Oikeuspsykologian perusopinnoissa käsitellään oikeuspsykologian keskeisimpiä kysymyksiä ja menetelmiä sekä teorian että käytännön näkökulmista

Opetustarjonta

Psykologian perusopinnot Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot
Psykologian aineopinnot Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot
Oikeuspsykologian perusopinnot  

Opintojen ohjaus

Opintojen tukena toimivat avoimen yliopiston ja yhteistyöoppilaitosten henkilökunta, opinto-ohjaajat ja tuutorit.

Opiskelutavat

Psykologian sekä työ- ja organisaatiopsykologian opiskelu tapahtuu verkko-opintoina Aducate//Moodle-oppimisympäristössä. Opinnot voi suorittaa joustavasti muun muassa oppimistehtävinä.   

Oikeuspsykologian opinnot toteutetaan verkko/lähi-opetuksena.

Opintomaksut

Tutustu Avoimen yliopiston opintomaksuihin.

Lisätietoja

Ota rohkeasti yhteyttä! Autamme sinua mielellämme:

Tiina Immonen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- psykologia
Sähköposti
tiina.immonen@uef.fi
GSM-numero
0504930323
Suora numero
0294457049
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Leila Peiponen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- työ- ja organisaatiopsykologia, oikeuspsykologia
Sähköposti
leila.peiponen@uef.fi
GSM-numero
0505248199
Suora numero
0294457060
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Päivi Koivuselkä-Sallinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- yleinen teologia, ortodoksinen teologia, psykologia, uskontotiede
Sähköposti
paivi.koivuselka-sallinen@uef.fi
GSM-numero
0503619254
Suora numero
0294457086
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Sari Ryynänen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- työ- ja organisaatiopsykologia, oikeuspsykologia
Sähköposti
sari.ryynanen@uef.fi
GSM-numero
0504668611
Suora numero
0294457053
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs