Osaamista työyhteisöille

Työelämässä tarvitaan jatkuvaa osaamisen päivittämistä koko työuran ajan. Uusin teknologia ja yhteiskunnan muutos haastavat työn tekemisen tapoja. Tulevaisuuden ennakointia, tutkimustiedon hyödyntämistä ja laajapohjaista monialaisuutta tarvitaan kaikilla aloilla. Nämä haastavat niin työntekijöitä kuin työnantajia päivittämään osaamistaan yhä uudelleen.

Tutustu oman työn ja työtapojen kehittämisesimerkkiin -  Kuopion kaupungilla työskentelevä osastonhoitaja lähti hakemaan Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opinnoista uusia näkökulmia työhön ja työn kehittämiseen: Avoimen yliopiston teoriaopinnoista oli heti hyötyä työelämässä.

Mitä etua koulutuksistamme on työyhteisöille ja työntekijöille?

 • Teoreettinen tieto lisää ymmärrystä arjen ilmiöiden kytkeytymisestä omaa työyhteisöä laajempaan kontekstiin.
 • Opinnot tukevat työntekijöiden ammatillista kehittymistä sekä vahvistavat tietoisuutta omasta osaamisesta ja ammatti-identiteetistä.
 • Yleiset työelämävalmiudet ja ammatillinen asiantuntijuus lisääntyvät.
 • Opintoihin kuuluvat tehtävät voi usein kytkeä osaksi oman työn kehittämistä ja työyhteisöä.
 • Kouluttautuminen tukee työntekijän sitoutumista työyhteisöön.
 • Erinomainen hinta-laatusuhde: opintomaksut 10-12 euroa/opintopiste.

Miten työyhteisöt ja työntekijät ovat käytännössä toimineet?

 • Työnantaja on osallistunut koulutuskustannuksiin (10-12 e/op). Työntekijä on tuolloin ilmoittanut työnantajan laskutusosoitteen avoimeen yliopistoon.
 • Työnantaja on sopinut koulutuksen tavoitteellisuudesta työntekijän kanssa: onko tavoitteena suorittaa yksittäinen opintojakso, opintokokonaisuus vai yliopistotutkinto.
 • Työnantaja on hankkinut opintoihin liittyvää kirjallisuutta työyhteisöön.
 • Työntekijä on voinut käyttää työaikaa koulutukseen esim. 5-15 työpäivää/vuosi.
 • Työntekijä on sopinut oppimistehtävien soveltamisesta omaan työyhteisöön.
 • Työntekijä on sopinut oppimistehtävistä saatujen tulosten ja kehittämisehdotusten esittämisestä omassa työyhteisössä.

Työnantaja ja työntekijä ovat sopineet koulutuksiin osallistumisesta esimerkiksi kehityskeskustelussa tai koulutussopimuksella.

Koulutustarpeiden kartoitus ja yhteistyömuodot

 • Tulevaisuuden osaamistapeiden ennakointi.
 • Koulutustarpeiden ja Avoimen yliopiston tarjonnan vastaavuuden selvittäminen
 • Ajankohtaiset opintojaksot, laajemmat opintokokonaisuudet ja yliopistolliset koulutuspolut aina tutkintoon saakka.
 • Maksuttomat info- ja perehdytystilaisuudet työpaikoilla, myös etäyhteydellä.
 • Uudenlaiset yhteistyömuodot työnantajan oman koulutusyksikön kanssa esimerkiksi avoimen yliopiston opintojakso osana työnantajan koulutuspäivää.
 • Alakohtaiset kehittämispäivät, joita on toteutettu esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa.
 • Alueellinen yhteistyö työnantajien ja paikallisten vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa.
 • Muu yhteistyö yliopistomme kanssa

Ota yhteyttä

Ulla Kekäläinen
ulla.kekalainen@uef.fi
029 445 7039

Esimerkkejä koulutuksista

Kasvatus, opetus ja ohjaus sekä lasten ja nuorten hyvinvointi:

 • Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op
 • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op
 • Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op
 • Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op
 • Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena 5 op
 • Ravitsemus ja terveystietoa sosiaalisesta mediasta 3 op
 • Lapsen oikeudet 5 op
 • Liikunta, aivot ja oppiminen 3 op

Työyhteisö, työhyvinvointi, markkinointi:

 • Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op
 • Elinvoimainen organisaatio 3 op
 • Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op
 • Digiajan työelämä 3 op
 • Digiajan työtaidot ja välineet 4 op
 • Markkinoinnin johtaminen 4 op
 • Kuluttajakäyttäytyminen 6 op

Johtaminen ja talous sosiaali- ja terveysalalla:

 • Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op
 • Henkilöstöresurssien johtaminen 6 op
 • Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op
 • Vaikuttavan asiakas- ja potilastyön johtaminen 6 op
 • Talouden ja tuottavuuden johtaminen hoitotyössä 5 op
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op