OPINTOJEN HAKEMINEN

Yhteistyöoppilaitos voi hakea opetusta sopimuskaudelle tai yksittäiselle lukuvuodelle. Opintojen järjestämisoikeusaika on vuosittain 1.8.-31.7. Järjestämisoikeuteen voi sisällyttää myös järjestämisoikeuskautta edeltävän kesän.

Hakuajat:

  • 1. haku: 23.11.2018 mennessä: Päätös 31.1.2019 mennessä.
  • Lisähaku: 22.2.2019 mennessä. Päätös 23.3.2019 mennessä.

Oppilaitosten toivotaan keskittävän hakemuksensa esitettyihin hakuaikoihin. Hakuaikojen jälkeen tapahtuvista hakemuksista pyydämme ensin ottamaan yhteyttä suunnittelija Terhi Keltaseen, katso yhteystiedot.

Järjestämme yhteistyöoppilaitosten henkilöstölle vuosittain tapaamisen

Opetusyhteistyön käytännöistä saat lisätietoja myös käynnissä olevan kauden sopimusmallista.

Lukuvuonna 2019-2020 alkava opetus

Hae järjestämisoikeutta

Tutkintoihin sisältyviä kieli- ja viestintäopintoja voi hakea jo syksyn haussa, mutta hakemukset käsittellään vasta huhtikuussa.

Farmasian ja oikeustieteiden ja opinnot eivät ole syksyn haussa mukana. Mikäli tarvetta on jollekin kokonaisuudelle tai yksittäisille opintojaksoille, neuvottele mahdollisuudesta ensin suunnittelijan kanssa: farmasia Riitta Sutinen (riitta.sutinen@uef.fi, 029 445 7100) ja oikeustieteet Seija Tuominen (seija.tuominen@uef.fi, 029 445 7058)

Opetustarjonta

Perusopinnot

Aineopinnot

Yksittäiset opintojaksot

Kieli- ja viestintäopinnot