Meneillään olevat

Viimeksi muokattu ensin:
Emba Kehittyvä liiketoiminta -opinnot (20 op) Kehittyvä liiketoiminta -opinnoista (20 op) saat uusia näkökulmia liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Koulutuksessa pohditaan tulevaisuutta oman yrityksen ja...
Sosiaali-, terveys- ja lääkealan johtaminen (15 op) Haluatko tulla asiantuntijajoukkoon verkostoitumaan, jakamaan osaamistasi ja kokemuksiasi sekä oppimaan uusia keinoja johtaa organisaatiotasi? Koulutusohjelma tarjoaa...
28.10.2016–6/2018 - Sisäilma-asiantuntija (25 op) Sisäilma-asiantuntija on terveydensuojelulain (763/1994) mukainen asiantuntija, joka saa tehdä rakennuksen sisäilmaongelmien selitysprosessiin liittyviä tutkimuksia...
Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus 2014–2018 (74 op) Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, joka pohjautuu kognitiivisten teorioiden sekä käyttäytymis- ja oppimisteorian tutkimukseen ja käytäntöön....
Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus 2015-2019 (60 op) Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus antaa valmiudet toimia aikuisten yksilö psykoterapeuttina. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa valmiuksia käyttää...
Pastoraalipsykologinen psykoterapeuttikoulutus 2016-2019 (78 op) Psykoanalyyttisessä tai psykodynaamisessa psykoterapiassa työskentely perustuu psykoanalyyttisiin teorioihin ihmisen psyykkisestä kehityksestä. Psykoterapiassa pyritään...
28.10.2016–6/2018 - Rakennusterveysasiantuntija (45 op) Rakennusterveysasiantuntija on terveydensuojelulain (763/1994) mukainen ulkopuolinen asiantuntija, joka voi toimia yksin ulkopuolisena asiantuntijana rakennusten kosteus-...
1.3.2016 - 30.12.2016 - TVT-menetelmät, sosiaalinen media ja uskontokasvatus (3 op) Koulutus kuuluu Uudistuva uskonnonopetus 12 op kokonaisuuteen. Koulutuksissa kehitetään monipuolisilla työskentelytavoilla uskonnon uuden opetussuunnitelman edellyttämää...
20.8.2015 - 6.10.2016 - mOpet (15op) - Monilukutaito, mediakasvatus, TVT varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Lapsilla on oikeus mediakasvatukseen! mOpet avaa näkökulman monilukutaidon, pelioppimisen ja TVT:n käytänteisiin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – TULE MUKAAN! ...