MANOT // AJANKOHTAISTA


MANOT-hanke oli Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten toteuttama kokeilukulttuuriin perustuva hanke, jonka tavoitteena oli  pilotoida Pohjois-Savon alueella maahanmuuttaneiden työllistymistä nopeuttavia työtapoja ja –menetelmiä. Hankkeen kohderyhmää olivat maahanmuuttaneiden asiakkaiden kanssa työskentelevät ammattilaiset, maahanmuuttaneet sekä heitä potentiaalisesti työllistävät tahot.

Hankkeen toiminta-aika oli 9.3.2015 – 30.6.2016. Hanketta rahoittti Euroopan sosiaalisrahasto, ELY-keskus, Iisalmen ja Varkauden kaupungit sekä Aducate.

RAHOITTAJAT:

ELY
EUVipuvoimaa

YHTEYSTIEDOT:
 

Sanna Soppela
050 590 3766

etunimi.sukunimi@uef.fi