KOULUN TYÖRAUHA

Aducate on koulumaailman asiantuntija, joka yhdistää Itä-Suomen yliopiston tuoreimman tutkimuksen koulun arkeen, juuri siihen tilanteeseen, jossa koulussa eletään. Viime vuosien vahvistuva trendi kouluissa on ollut vallan siirtyminen jonnekin muualle: opettaja ei enää ole auktoriteetti, vaan monet eri tahot esittävät vaatimuksia siihen, miten koulussa tulisi toimia ja mitä siellä pitäisi tehdä. Kaikki tuntevat tapauksia, jossa opettaja ja oppilas on esitetty erilaisissa vallankäytön ristiriitatilanteessa, tai jossa oppilas, huoltaja tai muu kasvattaja haastaa opettajan ja koulun säännöt uudella tavalla.

Olemme koonneet hyvä menetelmiä vastata siihen, miten uusien vaatimusten kanssa tullaan toimeen ja miten uudessa tilanteessa lisätään hyvinvointia ja vuorovaikutusta koulussa.

Koulutuksissamme mm.
opetellaan havainnoimaan ja tunnistamaan ennakkoon kärjistyvät tilanteet, jotka voivat johtaa henkiseen tai fyysiseen väkivaltaan tai kiusaamiseen.
harjoitellaan oppilaan hallittua ja turvallista fyysistä rajoittamista.
vedetään rajat verkossa toimimiselle
opitaan ehkäisemään ja havaitsemaan verkkokiusaamista
kehitetään koulun viestintää arjessa ja erikoistilanteissa
saadaan keinoja kumppanuuteen vanhempien kanssa.

Tuotteet

Koulun ja kodin kumppanuus

Sosiaalinen media mediakasvatuksen näkökulmasta

Turvallinen kohtaaminen ja hallittu fyysinen rajoittaminen