Kaikki koulutukset
Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen (15 op)
Metsän jatkuva kasvatus metsäbiotalouden murroksessa (2 op)
Ilmastonmuutos ja riskien hallinta metsien hoidossa ja käytössä (2 op)
Varhainen puuttuminen – ratkaisukeskeinen puheeksi ottaminen (1 op)
Oivalluksia! Ratkaisukeskeinen valmennus
Ratkaisukeskeinen ja aivoystävällinen esimiestyö (1 op)
Ratkaisukeskeinen kehityskeskustelu osaamisen johtamisessa (1 op)
Valmentava esimies (1 op)
Ratkaisukeskeinen työyhteisö (1 op)
Projektiosaajat (15 op)
1.9.2018 - Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille ja farmaseuteille
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2017-2021(60 op)
12.10.2018 - Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikön täyden­nyskoulutusohjelma (50 op), Helsinki
Voimaannuttava vuorovaikutus työyhteisössä 3 op
Kivun lääkehoito, Jyväskylä ja Tampere
Senioripedagogiikka sosiaalipedagogisesta viitekehyksestä
17.1.-5.10.2018 - Kielitietoisuusagentit (9 op)
Bioenergian markkinat ja energiamurros (2 op), kevät 2018
Biotalouden uudet tuotteet ja arvoverkot (3 op), kevät 2018
21.-22.11.2017 - Biomassan jalostuksen pääprosessit ja tuotteet (2 op), Kajaani
18.-19.5.2017 - Biojalostamon raaka-aineen hankinta ja logistiikka (3 op), Joensuu
Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus 3 op
Positiivisen psykologian kokeiluohjelma 3 op
24.5.2018 - Alzheimerin tauti ja muut dementoivat sairaudet, Tampere
Aineenopettajan pedagogiset opinnot, kieli- ja kulttuurivalmennus
Opettajan oikeudet ja velvollisuudet (1 op) -lakikoulutus, Joensuu ja Oulu
Varhaiskasvatuksen oikeudelliset kysymykset (1op), Oulu
Biotalouden johtaminen ja päätöksenteko (2 op), syksy 2018
Metsäbiotalouden kehittyvät liiketoimintamallit ja rahoitus (3 op), syksy 2018
11.1.2018 - Lääkkeiden yhteisvaikutukset, Tampere
2.2.2018 - YT-neuvottelut seurakunnassa (1 op), Helsinki
Työelämän juridiikka kirkossa (15 op) -täydennyskoulutusohjelma 2018-2020 Jyväskylä/tai Helsinki
Lääkehoidon arviointi, Kuopio
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma, Helsinki 2018-2019
Uudistuva metsäbiotalous - webinaarit
2018 - Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa -täydennyskoulutus (25 op)
Nepsy-oppilaat ja heidän tukeminen koulussa 2 op
Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmät 2 op
Lapsen ja nuoren voimavarojen, tunnetaitojen ja vuorovaikutustaitojen tukeminen 10 op
14.-15.6.2018 - Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus (1 op), Helsinki
Digitalisaatio ja uudistuvat metsäpalvelut (2 op), kevät 2018
Monitavoitteisen päätöksenteon menetelmät metsätaloudessa (2 op), kevät 2018
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma, Tampere 2017-2018
Suomea työssä -kielivalmennus
14.11.2017-28.3.2018 - Uraohjaus - tukea työuralle suuntautumiseen 10 op, Kuopio ja Joensuu
28.9.2018 - Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus kirkossa (1 op), Helsinki tai Tampere
Emba Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnot (25 op)
Yhteiskunnallisen integraation ja toimintakyvyn tukeminen maahanmuuttajatyössä – sosiaalipedagoginen orientaatio (3 op)
Työyhteisösovittelun täydennyskoulutus 10 op
12.-13.10.2017 ja 10.11.2017 - Terveysvaikutukset (2 op), Kuopio
Työllisyyden hoidon kehittäminen
Suomen kielen valmennuksen perusteet
TYÖPAIKKASUOMI Kielikoulutus työelämässä oleville maahanmuuttajille
Tukea maahanmuuttajatyöhön
Suomi 1-4 Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset
Toiminnallisen kielen oppimisen menetelmiä (3 op)
Maahanmuuttajalapset varhaiskasvatuksessa (10 op)
5.10.2017 - 31.12.2018 - Traumojen ja kriisien kohtaaminen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus- ja ohjaustyössä (7 op)
Venäjän kaupan kansallisia erikoisuuksia 3 op
Myynnin ja markkinoinnin johtaminen Venäjällä 5 op
8.–9.6.2017 - Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus (1 op)
Luottamushenkilökoulutukset (1-3) – kuntien luottamushenkilöille 2017, Joensuu
Ajankohtainen ympäristöoikeus VIII –erikoistumisohjelma, 2018 - 2020 Hämeenlinna
18.11.2016 - 30.4.2018 - Työelämän juridiikka kirkossa (15 op) -täydennyskoulutusohjelma, Helsinki
ENNAKKOTIETOA: Hevosavusteisen toiminnan hevostaidollinen syventävä koulutus (7 op)
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
Tilataidetta! Parantavat seinät -työpaja - 3.-4.10.2017 Helsinki
Coaching by Walking
LHKA-pätevöityneiden Casepankki
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
8.2.2018 - Kliininen kemia, Tampere
13.4.2018 - Casepäivä, Tampere
1.2.2018 - Rationaalista lääkehoitoa tukevat tietokannat, Jyväskylä
1.3.2018 - Rationaalista lääkehoitoa tukevat tietokannat, Tampere
Onnistu liiketoiminnassa Venäjällä (19 + 3 op) -koulutusohjelma, 2017–2018
Syksy 2017 - Juridiikka (2 op), Kuopio
Ratkaisukeskeinen osaamisen johtaminen (1 op)
Tietoisuustaidot tietotyössä - mindfulness
SF-Growth Mindset valmennus
Optimaalisen toimintakyvyn menetelmät
Eri sukupolvien toiveet johtamiselle
Palaverit ja kokoukset
Keskeytyksien hallinta ja keskittymiskyvyn parantaminen
Future Leadership (5 op)
Ajankohtainen ympäristöoikeus VII -erikoistumisohjelma, Hämeenlinna
1.11.2017-31.10.2018 - Ennakoiva johtaja (9 op)
25.-26.1.2018 - Immunohistokemian peruskurssi (1 op)
24.10. - 30.10.2017 - Tulevaisuuden työelämätaidot koulussa (4 op)
Tietoisuustaidot opetuksessa
13.10.2017 - Hevosen käyttö ja koulutus kuntoutustyöhön -seminaari, Kuopio
Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus – Skype valmennus
Moniammatillinen ohjaus ja yhteistyö
Mentorikoulutus kansainvälistyvien työyhteisöjen henkilöstölle
Suomen kielen valmennuksen perusteet (2 op)

Seuraavaksi alkamassa