Sällskapet för Vårdvetenskaplig Forskning r.f.

Sällskapets syfte

Syftet med HTTS är att stöda och främja vårdvetenskaplig forskning och dess tillämpning i vårdpraxis. För detta ändamål arrangerar föreningen vetenskapliga konferenser, delar ut stipendier, redigerar en vetenskaplig tidskrift och främjar den regionala verksamheten.

Grundandet av HTTS och dess hemort

Sällskapets konstituerande möte hölls den 11 december 1987 och det upptogs i föreningsregistret den 1 februari 1989. Dess hemort är Kuopio.

Vision

HTTS är ett aktivt forskningssällskap som erbjuder sina medlemmar ett högklassigt vetenskapligt forum, vars verksamhet ständigt förnyas. HTTS är medlem i Vetenskapliga samfundens delegation (http://www.tsv.fi/) och deltar aktivt i den regionala, nationella och internationella vetenskapspolitiska och samhälleliga diskussionen.

Till tidskriften Hoitotiede har år 2016 tilldelats Vetenskapliga samfundens delegations märke för kollegialt granskade publikationer.