Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Tiedekuntamme osallistuu monitieteisesti yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimiseen ja niiden ratkaisemiseen. Tarjoamme monialaista koulutusta historian, kauppatieteiden, maantieteen ja ympäristöpolitiikan, oikeustieteiden, yhteiskuntatieteiden, sosiaalihallintotieteen, sosiaalitieteiden, sosiaalityön ja terveyshallintotieteen oppiaineissa. Työelämän tarpeisiin vastaava koulutuksemme avaa kattavasti vaihtoehtoja asiantuntijatyöhön. Tutkimuksemme on yhteiskunnallisesti vuorovaikutuksellista niin alueellisesti kuin kansallisesti sekä kansainvälisesti verkostoitunutta. Tiedekuntaamme toimii yliopiston Joensuun ja Kuopion kampuksella.

Strategiset tutkimusalueet tiedekunnassa

Kansainvälisen huipputason tutkimusalueet

  • Aerosolit, ilmastonmuutos ja ihmisen terveys
  • Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen

Kehittyneet, vahvat tutkimusalueet

  • Luonnonvarojen kestävä hallinta

Nousevat tutkimusalueet

  • Hoidon ja palvelujen vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • Hyvinvoinnin murtumat

 

 

Yhteystiedot

Sari Rissanen
No image.
E-post
sari.rissanen@uef.fi
gsm-number
0405943774
direct-number
0294455001

Ulla Hurskainen
No image.
E-post
ulla.hurskainen@uef.fi
gsm-number
0505125238
direct-number
0294458100

Maria Venäläinen
No image.
E-post
maria.venalainen@uef.fi
gsm-number
0504424450
direct-number
0294455322