Filosofinen tiedekunta

Tiedekuntamme kouluttaa asiantuntijoita ja harjoittaa tieteellistä tutkimusta kasvatustieteiden ja psykologian, kotitalous- ja käsityötieteen, kieli- ja kulttuuritieteiden sekä teologian aloilla. Eräillä koulutuksen, teologian sekä kielten ja kulttuurin alueilla meillä on erikseen määritelty kansallinen erityistehtävä. Toiminnassamme korostamme kansainvälisyyttä, alueellista vaikuttamista ja monitieteisyyttä. Tutkimuksemme vastaa erityisesti oppimiseen ja oppimisympäristöihin, elämänkulkuun ja toimijuuteen sekä kielten ja kulttuurien kohtaamiseen liittyviin haasteisiin. Olemme kansallisesti merkittävimpiä opettajankouluttajia.  

Tutkimustoiminnan kolme teemakokonaisuutta ja vahvuusalaa:

  • Oppiminen ja oppimisympäristöt
  • Elämänkulku ja toimijuus
  • Kielten ja kulttuurien kohtaaminen

Opettajankoulutuksen alueista erityispedagogiikan ja erityisopettajien koulutuksen tutkimus, ohjauksen tutkimus sekä luonnontieteiden aineenopettajien koulutuksen tutkimus ovat tiedekunnassamme erityisen huomion kohteena. Oppimisympäristöjen ja opetusteknologian tutkimus on monitieteistä ja ulottuu laajasti eri tieteenaloillemme. Tiedekunnan harjoittelukouluilla on tärkeä rooli tutkimus- ja kokeiluympäristönä.

Strategiset tutkimusalueet tiedekunnassa

Kansainvälisen huipputason tutkimusalueet

  • Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen

Kehittyneet, vahvat tutkimusalueet

  • Oppiminen vuorovaikutteisissa ympäristöissä (Learning in Interactive Environments (LINE))

 

 

Yhteystiedot

Postiosoite:

Joensuun kampus 

Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Joensuun kampus 
PL 111, 80101 Joensuu

Savonlinnan kampus

Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Savonlinnan kampus
PL 86, 57101 Savonlinna

Lisää yhteystietoja >>

Pertti Väisänen
No image.
E-post
pertti.vaisanen@uef.fi
gsm-number
0503661478
direct-number
0294452300

Kari Korhonen
No image.
E-post
kari.korhonen@uef.fi
gsm-number
0504323826
direct-number
0294452002

Lea Pulli
No image.
E-post
lea.pulli@uef.fi
gsm-number
0503710130
direct-number
0294452009