Englannin kielen opetushenkilöstön yhteystiedot

Annemari Heinonen
yliopisto-opettaja
Joensuun kampus, Aurora 2032
puh. 050 442 2379
annemari.heinonen (at) uef.fi
tavattavissa sopimuksen mukaan
alat:
historia, EARS, EAPC
kauppatieteet, EBE, EAWP
matematiikka, EARS, AEAPC
fysiikka, EARS, AEAPC
kemia, EARS, AEAPC
tietojenkäsittelytiede, AEAPC
 

  Mira Häkkinen
yliopisto-opettaja
Savonlinnan kampus, huone A005
puh. 050 442 2468
tavattavissa sopimuksen mukaan

 

Saija Kaskinen
lehtori

Tehtävävapaalla 1.8.2016 - 31.7.2018
 

 

 

Susanna Kohonen
yliopistonlehtori
Joensuun kampus, Aurora 2030
puh. 050 442 2653
susanna.kohonen (at) uef.fi
tavattavissa sopimuksen mukaan
alat:
oikeustieteet, EARS, AEAPC, LEW
teologia, EARS, EAPC
monimuoto, oikeustieteet AEAPC, LEW
Academic Legal Writing (International Master's Degree Programmes in Law)
 

Hanne Lahti
ma. yliopisto-opettaja
Kuopion kampus, Canthia 2234
puh. 050 438 7018
hanne.lahti (at) uef.fi
tavattavissa sopimuksen mukaan
alat:
biolääketiede, AEAPC
farmasia, EAPC
hammaslääketiede, AEAPC
lääketiede, AEAPC
ravitsemustieteet. EARS, EAPC
tietojenkäsittelytieteet, EARS
sosisaalitieteet, EARS
sosiaalityö, EARS
kauppatieteet, ECB
 

Gerald G. Netto
yliopistonlehtori
Joensuun kampus, Aurora 2025
puh. 050 434 3887
gerald.netto (at) uef.fi
tavattavissa sopimuksen mukaan
alat:
jatkokoulutus
 

Jasmin Pyöriäinen
ma. yliopisto-opettaja
Joensuun kampus, Aurora 2027
puh. 050 4422 574
jasmin.pyoriainen (at) uef.fi
tavattavissa sopimuksen mukaan
opettavat alat:
kauppatieteet, ECB
kulttuuritieteet, EARS
LuMet, EARS, AEAPC
monimuoto, EARS, EAPC, AEES

 
Tiina Saali
lehtori
Kuopion kampus, Canthia 2231
puh. 040 355 2871
tiina.saali (at) uef.fi
tavattavissa sopimuksen mukaan
alat:
biolääketiede, EARS
farmasia, EARS
hammaslääketiede, EARS
lääketiede FiMSIC Exchange followed by a written report
sovellettu fysiikka, EARS
ympäristötiede + biologia, EARS

 
 

Katja Suvanto
st. tuntiopettaja
Joensuun kampus, Aurora 2036
katja.suvanto (at) uef.fi
tavattavissa sopimuksen mukaan
alat:
vieraat kielet ja käännöstiede, EARS
kasvatustieteet, AEES
teologia, EARS
tietojenkäsittelytiede, EARS
biotiede, EARS
maantiede ja ymp.politiikka, EARS
oikeustiede, EARS

 

Ann Toumi
yliopisto-opettaja
Joensuun kampus, Aurora 2029
puh. 050 442 4155
ann.toumi (at) uef.fi
tavattavissa sopimuksen mukaan
alat:
kasvatustieteet, AEES
psykologia, EARS, EAPC
yhteiskuntatieteet EARS, EAPC
maantieteet ja ympäristöpolitiikka EARS, EAPC

 
 

Satu Tuomainen
yliopistonlehtori
Kuopion kampus, Canthia 2233
puh. 040 355 2872
satu.tuomainen (at) uef.fi
tavattavissa sopimuksen mukaan
alat:
kauppatiede, EBE, EAWP
hoitotiede, EARS
farmasia, EAPC, SWP
sosiaalityö, EARS
sosiaalitieteet, EARS
ymp.tiede + sov.fys. + tietojenkäs.tiede, AEAPC
monimuoto, EARS, EAPC