TOTYN ESITTELY

Toty on Itä-Suomen yliopistossa toimiva Tietotekniikan opetuskäytöön keskittynyt tutkimusryhmä, jonka juuret yltävät 1990-luvun alkuun. Tuolloin (aikaan ennen Internetiä) Toty:n tutkimus- ja kehittämistoiminnan pääpainoksi määriteltiin oppimisen ja oppimiseen soveltuvan teknologian tutkimus sekä tietotekniikan opetuskäytön opetus. Toty aloitti tuolloin suorastaan uraa uurtavan työn alalla. Viime vuosina Totyn tutkimusryhmän tutkimus on painottunut tieto- ja viestinteknologian opetuskäytön soveltavaan osa-alueeseen. Toimimme osana soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastoa.

Vaikka teknologia avaa uusia mahdollisuuksia oppimisen tilanteille, haastaa se edelleen pohtimaan pedagogisia käytänteitä. Pedagogisia käytänteitä tarkastelemme erityisesti opettajan ja opettajaopiskelijoiden näkökulmista sekä koulussa ja vapaa-ajalla tapahtuvan oppimisen kohtaamisessa. Kehittämistutkimuksemme on painottunut käytännön opetustyön parissa toteutettaviin tutkimuksiin, jossa yhteistyö oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien kanssa johtaa kouluille, maastokursseille sekä sosiaalisen median pariin.


Tutkimus- ja kehittämisteemojamme ovat:

  • digital natives and learning - nettisukupolven ja opetuksen kohtaaminen
  • teacher students' technological-pedagogical content knowledge - opettajien ja opettajaopiskelijoiden teknologis-pedagoginen-sisältötieto (TPACK)
  • ICT in collaborative learning – TVT yhteistoiminnallisessa oppimisessa
  • cultural ecological learning environments - kulttuuri-ekologinen muutos oppimisympäristöissä
  • technology to open up learning through improvisation - improvisoitu oppiminen ja teknologia
  • Useissa teemoistamme yhdistyvät design-orientoitunut pedagogiikka, sulautuva oppiminen ja aktivoiva etäopetus.

Ryhmämme on verkostomainen yhteenliittymä; suoraan ryhmässämme on kymmenkunta tutkijaa, opettajaa, kouluttaa ja suunnittelijaa. Työskentelymme on kansainvälistä ja kansallista. Merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat mm. Nottinghamin, Tukholman ja Tarton yliopistot, ISOVerkosto, Savonia Ammattikorkeakoulu ja useat kunnat. Rahoituksemme tulee Itä-Suomen yliopistolta ja mm. Suomen Akatemialta, Euroopan sosiaalirahastolta (ESR) ja Opetushallitukselta (OPH).

Tutustu toimintaamme näiden verkkosivujen kautta meihin ja ota yhteyttä!