Avoimen tutkimuksen suunnittelu

Avointa tutkimusta suunnitellessasi on syytä pohtia, mitä, missä ja milloin julkaiset. Avoimia julkaisukanavia on sekä tieteellisille julkaisuille että tutkimusaineistoille. Huolella laadittu aineistonhallintasuunnitelma ennen tutkimuksen aloittamista ja datanhallinta tutkimusprosessin aikana ovat edellytyksiä sille, että tutkimusaineisto voidaan saattaa avoimeksi. Aineistonhallinnalla tarkoitetaan sitä, että tutkimusaineistot ja niihin liittyvä kuvaileva tieto (metadata) on luotu, tallennettu ja järjestetty siten, että aineisto säilyy käyttökuntoisena ja luotettavana sekä tietosuoja ja -turva on varmistettu aineiston koko elinkaaren ajan. 

Lisätietoa:

Tietoasiantuntija Tomi Rosti, kirjasto
p. 0294 45 8303
tomi.rosti[at]uef.fi

Tietoasiantuntija Kaisa Hartikainen, kirjasto
p. 0294 45 8101
kaisa.hartikainen[at]uef.fi

Tietoasiantuntija Anne Karhapää, kirjasto
p. 0294 45 8213
anne.karhapaa[at]uef.fi

 

CSC:n palvelut korkeakouluille / Tieteen tietotekniikan keskus, CSC

Tutkijan polku / palveluja ja ohjeita tutkijoille, CSC

Vastuullinen tiede - Tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suomessa / Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta