Erikoislääkärikoulutus, työterveyshuolto

Työterveyshuollon erikoislääkäri tuntee työn ja terveyden väliset yhteydet. Hän osaa ehkäistä työn terveyshaittoja, hoitaa työikäisten sairauksia sekä edistää työhön liittyviä voimavaroja. Hän osaa arvioida ja tukea työkykyä, mikä onkin työterveyslääkärin keskeinen tehtävä. Hän osaa toimia ja toimii yhteistyössä yksilöiden, työpaikkojen ja moniammatillisen työterveystiiminsä kanssa, ja tarpeen mukaan myös muun terveydenhuollon, kuntoutuspalveluiden, sosiaalivakuutusjärjestelmän ja työvoimahallinnon kanssa. Hän kykenee suunnittelemaan toimintaa, asettamaan työterveystoiminnalle tavoitteita, perustelemaan tarpeellisia toimenpiteitä ja arvioimaan niiden vaikuttavuutta yhdessä asiakkaiden ja asiakasorganisaatioiden kanssa.

Monet yllä mainituista osaamisista ovat työterveyshuollolle ominaisia toimintoja, joihin lääkärin peruskoulutus antaa vain alustavat valmiudet.

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus poikkeaa järjestelyiltään useimmista erikoisaloista mm. eriytyvän vaiheen koulutuksen hajautetun toteutuksen, verkko-oppimisympäristön (tthvyo.fi) runsaan käytön, kouluttajina toimivien erikoislääkäreiden pedagogisen koulutuksen sekä yliopistojen ja työelämätoimijoiden laajan yhteistyön osalta. Verkko-oppimisympäristöstä löytyvät erikoistumisen kannalta olennaiset tiedot ja oppimisympäristö tthvyo-moodle. Oppimisympäristössä on lähes 30 itseopiskelumateriaalia ja ohjattuja kursseja sekä kouluttajalääkärikoulutuksia.

Työterveyshuolto oli vuoden 2015 lopussa erikoistujien määrällä (n. 850 erikoistujaa) laskien toiseksi suurin ja erikoislääkäreiden määrällä (n. 850 erikoislääkäriä) laskettuna neljänneksi suurin erikoisala. Vuosittain valmistuu noin 45 työterveyshuollon erikoislääkäriä. Lainsäädännön mukaan päätoimisen työterveyslääkärin on oltava alan erikoislääkäri. Työllistymisnäkymät ovat hyvät.

Jos olet ihmisistä laaja-alaisesti kiinnostunut, yhteistyöstä innostunut, aina valmis uusiin haasteisiin ja oppimaan uutta, yhteiskunnallisesti valveutunut lääkäri – tervetuloa koulutukseen!
 

Erikoislääkärikoulutuksen opinto-opas
Työterveyshuollon lokikirja (Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto)
Koulutuspaikat ja kouluttajat
Erikoislääkärikoulutuksen sivut (Lääketieteen laitos)
Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto ja sen oppimisympäristö
 

Ajankohtaista

Erikoislääkärikoulutuksen seminaaripäivät

5.2.2020, MS402 Työterveyshuollon Starttiseminaari

18.2.2020, Tietoteknia auditorio, NNT? ARR? RRR? - Biostatistiikkaa ja kliinistä epidemiologiaa käytännönläheisesti

28.4.2020, Tietoteknia auditorio

Työterveyshuollon, yleislääketieteen ja geriatrian yhteisten koulutuspäivien materiaalit löytyvät UEF Moodlen TYG-kurssialueelta. Kirjaudu vierailijana, sinulta kysytään avain, jonka saat koulutustilaisuuksissa.Koulutustemme aiheisiin on mahdollista saada lisäinformaatiota  myös työterveyshuollon virtuaaliyliopiston itseopiskelukurssien kautta. Näitä materiaaleja pääset katsomaan avoimesti vierailijana. Kursseja löytyy useista eri aiheista. Katso TTHVYO Moodle/itseopiskelu.

Tapahtumia 2018-2019

10.10.2019 Aluekoulutus Kuopio
8.10.2019,  Kognitiivinen käyttäytymisterapia- Työkalu vaikuttavaan työskentelyyn
11.9.2019 Kouluttajalääkärien lukuvuoden avajaiset
4.9.2019 Aluekoulutus Mikkeli
21.8.2019 Työterveyshuollon starttiseminaari
28.5.2019 Työterveyshuollon aluekoulutus Jyväskylä, Työterveys Aalto
22.5.2019  Ajoterveyspäivä, MS301, Medistudia
15.5.2019 Työterveyshuollon aluekoulutus Joensuu, Hotelli Kimmel
20.2.2019 Ihminen näkyvissä, Tietoteknia, auditorio
6.2.2019 Työterveyshuollon starttiseminaari
16.11.2018 Perusterveydenhuollon tutkimuksen päivä
1.11.2018  Kansansairauksista erikoisaloittain ja yhdessä, Tietoteknia, auditorio
11.10.2018 Työterveyshuollon aluekoulutus, Mikkeli
20.9.2018  Työterveyshuollon aluekoulutus, Kuopio
5.9.2018 Työterveyshuollon starttiseminaari, Medistudia400

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto
Kuopion kampus
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö
PL 1627, 70211 Kuopio

Käyntiosoite: Yliopistonranta 1 C, Canthia-rakennus, B-rappu, 3. kerros

Henkilöstö

Kimmo Räsänen
Professori
+358 40 770 0606
kimmo.rasanen(at)uef.fi
Ca 3064

Jarmo Heikkinen
Kliininen opettaja
+358 50 351 0376
jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi
Ca 3084

Mari Aalto
Opetuskoordinaattori
+358 40 040 6138
mari.aalto(at)uef.fi, UEF Connect
Md 4063

Marianne Rytkönen
Suunnittelija
+358 40 355 2942
marianne.rytkonen(at)uef.fi
Md 2070