Anestesiologia ja tehohoito

Anestesiologian ja tehohoidon oppiaine on osa Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden tiedekunnan Lääketieteen laitoksen Kliinisen lääketieteen yksikköä.

Perusopetus

Anestesiologian ja tehohoidon oppiaine vastaa Itä-Suomen yliopiston anestesiologian, tehohoitolääketieteen, ensihoidon ja kivunhoidon opetuksesta. Oppiaine järjestää myös vaihto-opiskelijoille suunnattua englanninkielistä opetusta. Anestesiologian ja tehohoidon oppiaine järjestää opetuksen ja koulutuksen kiinteässä yhteistyössä Kuopion yliopistollisen keskussairaalan (KYS) Anestesia- ja leikkaustoiminta / Ensihoito, päivystys ja tehohoito palveluyksiköiden kanssa. Perusopetuksen ohella amanuensuurikuukausien suorittaminen KYS:n Anestesia- ja leikkaustoiminta / Ensihoito, päivystys ja tehohoito palveluyksiköissä on suosittua, ja amanuenssuuri antaa hyviä valmiuksia kliiniseen työhön. Molemmilla professoreilla on osa-aikainen ylilääkärin virka ja molemmilla klinikkaopettajilla on sivuvirka KYS:ssa Kliiniset tukipalvelut palvelualueella.

Erikoislääkärikoulutus

Perusopetuksen lisäksi Itä-Suomen yliopiston anestesiologian ja tehohoidon oppiaine vastaa anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärikoulutuksesta yhdessä KYS:n Anestesia- ja leikkaustoiminta / Ensihoito, päivystys ja tehohoito palveluyksiköiden, ja yliopiston kanssa jatkokoulutussopimuksen tehneiden keskussairaaloiden kanssa. Jokaiselle erikoislääkärikoulutukseen ilmoittautuneelle suunnitellaan yksilöllinen koulutusohjelma sekä koulutuspaikkojen että koulutuksen sisällön osalta. Näin turvataan se, että erikoistuva lääkäri saa monipuolisen koulutuksen ja hyvät valmiudet toimia anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärin tehtävissä.

Itä-Suomen yliopiston anestesiologian ja tehohoidon oppiaineen järjestämässä lisäkoulutuksessa voi erikoislääkärin tutkinnon jälkeen suorittaa obstetrisen anestesiologian, sydänanestesian ja tehohoitolääketieteen erityispätevyyden.

Tarkempaa tietoa oppiainekohtaisesta erikoislääkärikoulutuksesta löytyy lääketieteen laitoksen Erikoislääkärikoulutus-sivulta ja sen vasemmasta sivupalkista.

Tutkimustoiminta

Opetuksen lisäksi anestesiologian ja tehohoidon oppiaineessa tehdään aktiivista tutkimustoimintaa anestesiologiassa, tehohoitolääketieteessä, ensihoidossa ja kivunhoidossa. Oppiaine ohjaa niin syventävien opintojen, pro gradua suorittavien ja tohtorin tutkintoon tähtäävien opiskelijoiden opinnäytetöitä. Oppiaineessa toimii useaita aktiivisia tutkimusryhmiä. Tutkimustoiminnassa tehdään yhteistyötä muiden UEF:n ja KYS:n klinikoiden ja laitosten kanssa, ja Suomen muiden yliopistojen ja yliopistollisten sairaaloiden anestesiologian ja tehohoidon oppiaineiden ja klinikoiden kanssa. Oppiaineella on myös kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Tutkimusryhmiin otetaan uusia jäseniä jatkuvasti. Syventävien opintojen että väitöskirjatyön suorittamisen voi aloittaa jo prekliinisessä vaiheessa.