Reilu kauppa ja UEF

Itä-Suomen yliopisto sai keväällä 2014 Reilun kaupan yliopiston arvonimen.  Aloite Reilun kaupan arvonimen hakemisesta Itä-Suomen yliopistolle on lähtenyt Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnalta. Ylioppilaskunta on ollut aktiivisesti mukana Reilun kaupan toiminnassa kaikilla kampuksilla yhdessä yliopiston kanssa. Joensuussa myös Joensuun kaupunki on lähtenyt mukaan Reilun kaupan toimintaan ja on saanut Reilun kaupan kaupungin statuksen itselleen. Kuopiolla statusta ei vielä ole.

Näillä sivuilla on tietoa Reilun kaupan periaatteista ja siitä, mitä toimia tämä arvonimi yliopistolta ja sen toimijoilta edellyttää.

Paras tapa yliopistolle/korkeakoululle tukea Reilua kauppaa on lupautua eettiseksi toimijaksi. Reilun kaupan yliopisto/korkeakoulu on tehnyt sitoumuksen tukea Reilua kauppaa ja käyttää Reilun kaupan tuotteita. Järjestämissään tapahtumissa yliopisto/korkeakoulu myös lisää yliopistolaisten tietoisuutta Reilusta kaupasta ja sen tuomista hyödyistä kehitysmaiden viljelijöille.

Reilun kaupan yliopistona meiltä edellytetään seuraavia toimia:

  • Ylioppilaskunnan kokouksissa ja yliopiston virallisissa tilaisuuksissa tarjottavat kahvit ja teet vaihdetaan Reilun kaupan vaihtoehtoihin
  • Reilun kaupan tuotteita on tarjolla kaikissa korkeakoulun kahviloissa ja ravintoloissa. Jos tämä ei ole heti mahdollista, tehdään suunnitelma siitä, miten yliopiston tiloissa toimivia ravintolayrittäjiä kannustetaan lisäämään Reilu kauppa -sertifioituja tuotteita valikoimiinsa. Yliopisto myös seuraa suunnitelman toteutumista ja tekee yhteistyötä toimijoiden kanssa
  • Yliopisto ja ylioppilaskunta tiedottavat yhteistyössä opiskelijoille ja henkilökunnalle Reilusta kaupasta ja osallistuvat kerran vuodessa Reilun kaupan viikkoon
  • Vähintään puolet korkeakoulun tiedekunnista/koulutusohjelmista/yksiköistä tekee päätöksen siirtyä käyttämään omissa tilaisuuksissaan ja tarjoiluissaan Reilun kaupan kahvia ja teetä Reilun kaupan yliopiston arvoa haettaessa
  • Tiedekunta/koulutusohjelma/yksikkö tiedottaa päätöksestään alaisilleen laitoksille ja yksiköille. Aktiivinen tiedotustyö Reilusta kaupasta ja Reilun kaupan tuotevalikoimasta on tarpeen erityisesti tilanteessa, jossa henkilökunta vastaa itse vuorollaan laitoksen tai yksikön kahvituksista.Yliopiston tulee myös tehdä erillinen suunnitelma laitosten/yksiköiden sitouttamiseksi Reilu kauppa -sertifioitujen tuotteiden käyttöön
  • Vähintään kolmasosa korkeakoulun ainejärjestöistä/opiskelijajärjestöistä on tehnyt päätöksen siirtyä tilaisuuksissaan Reilun kaupan kahviin ja teehen. Reiluun kauppaan sitoutuneiden ainejärjestöjen määrää pyritään kasvattamaan vuosittain
  • Ylioppilaskunta ja yliopiston henkilökunta perustavat yhdessä hankkeelle kannatustyöryhmän (jona voi toimia myös joku yliopiston pysyvä elin) ja luovat strategian Reilun kaupan edistämiseksi yliopistossa. Lisäksi kannatustyöryhmä vastaa arvonimen hakemisesta ja raportoinnista.

Reilun kaupan korkeakoulun/yliopiston -arvonimi myönnetään vuodeksi kerrallaan. Arvonimen uusimisessa sovelletaan jatkuvan parantamisen vaatimusta.

Itä-Suomen yliopisto tekee Reilun kaupan toiminnassa tiivistä yhteistyötä  myös yliopiston ravintolatoiminnasta vastaavan Fazer Food Servicen kanssa  järjestämällä yhdessä erilaisia tempauksia ja toimintaa valtakunnallisten kestävän kehityksen tapahtumien kuten Kilometrikisan ja Reilun kaupan viikon aikana sekä laajentamalla mm. Reilun kaupan tuotteiden tarjontaa, käyttöä ja tunnettuutta yliopistolla. Yliopiston ravintoloilla onkin jo valikoimissaan useita Reilun kaupan tuotteita kuten kahvi, tee, kaakao, hunaja,  tumma ruokosokeri, banaani ja suklaa. 

Lisäksi yliopisto tekee Reilun kaupan yhteistyötä muiden Itä-Suomen alueen korkeakoulujen (Karelia amk, Savonia amk, Humak) kanssa.

Lue lisää Reilusta kaupasta ja sen periaatteista http://www.reilukauppa.fi/.