Reilu kauppa ja hankinnat

Laissa julkisista hankinnoista todetaan seuraavaa:
"Hankintayksikkö voi asettaa hankintasopimuksen toteuttamiselle erityisehtoja, jotka voivat koskea erityisesti ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia, kuten ammatillista koulutusta työpaikalla, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimusten noudattamista, työoloja ja –ehtoja tai vammaisten palvelukseen ottamista. Edellytyksenä on, että ehdot ovat syrjimättömiä ja yhteisöoikeuden mukaisia ja että niistä ilmoitetaan hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä." (Laki julkisista hankinnoista, 49§.)
 
Lisää tieto reiluista hankinnoista saat mm. Reilun kaupan sivuilta ja esimerkiksi Reilut kaupungit ja kunnat sivuilta